Language: NOR | ENG

Gode tilbakemeldinger til HINN-studenter

Gruppebilde av HINN-studenter som deltok under NM i Oslo.

SnowTech SB representerte HINN under NM for studentbedrifter. Fra venstre : Karl Andreas Sagadalen, Andreas Madsen, Stian Vorkinn, Torstein Lund, Mikael Landa Myrholt og Christoffer Larsen. Foto : Privat. 

Studentbedriften SnowTech SB fra studiested Lillehammer representerte HINN under NM for studentbedrifter 2019.

NM for studentbedrifter 2019 ble arrangert i Næringslivets Hus i Oslo 27.- 28. mai. Her møttes landets beste studentbedrifter for å konkurrere, dele erfaringer og bygge nettverk. HINN var representert med bedriften SnowTech SB, som jobber med å utvikle en automatisk snømåker for tak.

- Tilbakemeldingene vi fikk var positive. Mange synes at vi hadde en spennende ide, og at vi har kommet et godt stykke på vei på den tiden vi har hatt til rådighet. Flere der ønsket også selv løsningen vi prøver å utvikle, forteller Stian Vorkinn, som er daglig leder av studentbedriften.

Studenter fra organisasjon og ledelse

Gruppen består av seks førsteårsstudenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse. I tillegg til Stian Vorkinn består gruppen av Karl Andreas Sagadalen, Andreas Madsen, Torstein Lund, Mikael Landa Myrholt og Christoffer Larsen.

- NM har hele tiden vært et mål i seg selv, så bare det å komme hit er moro. Nettverksbygging er viktig, og under NM har vi hentet inspirasjon fra hvordan andre studentbedrifter har gjort det. Utbyttet har vært stort, sier Vorkinn.

Utvikler automatisk løsning for å fjerne snø

Studentbedriften har jobbet aktivt med ideen siden rundt juletider. Etter idemyldringsfasen landet de på en ide hvor de arbeider med å utvikle en automatisk løsning for å fjerne snø fra tak.

- Bakgrunnen for valget er at snømengder er et ganske stort problem om vinteren, kanskje spesielt i landbruket med ingen automatiske løsninger, men også på hytter. Vi så på temaet som morsomt å jobbe med, og i tillegg har vi et godt nettverk som vi benytter oss av, sier Vorkinn.

Den automatiske løsningen er basert på et skinn-system som etter planen skal være relativt enkelt å sette opp. Ved hjelp av fjernkontroll og kanskje en applikasjon på telefon kan løsningen styres.

- Vi har lært mye, kanskje spesielt rundt dette med markedsmekanismer. Vi blir også inspirert av studiene ved HINN, der vi tidlig i studieløpet hadde om hvordan vi starter en bedrift, og hva vi må gjennom for å klare det. Det handler om å anvende teorien i praksis, forklarer Vorkinn.

I første semester høsten 2018 hadde de om bedriftsetablering, og flere av gruppemedlemmene har tidligere hatt ungdomsbedrift på videregående.

- Men dette er mer seriøst, og en fin måte å lage en grunnmur om du senere vil starte for deg selv, forteller Vorkinn.

Skal kartlegge markedet

Om ideen bak studentbedriften vil materialisere seg i et konkret produkt vil tiden vise. Etter NM i studentbedrift må de først etablere et aksjeselskap, og gjennom markedsundersøkelser kartlegge interessen i markedet.

- Ideen er gjennomarbeidet, og vi har tenkt problemløsing i lang tid. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra næringslivet, vært frampå og fått mye hjelp på den måten. Vi har hatt flere følere ute på markedet, og flere aktører er interessert i og bekrefter problematikken. Men først må vi nøye kartlegge om markedet har behov for produktet.

Les mer om entreprenørskap ved HINN her.

Artifish SB fra NTNU Ålesund vant beste studentbedrift. De har utviklet et program for å trene opp rensefisken til å bli mer effektive lusespisere inn mot oppdrettsnæringen.

Sist endret: .