Language: NOR | ENG

Glommen-Mjøsen møtte studentene på Evenstad

Tilhørere under samlingen.

Godt oppmøte under arrangementet på Evenstad (foto: HINN/Kaja Johnsen)

Onsdag 6. november inviterte Glommen-Mjøsen studentene på Evenstad til pizza og faglige samarbeid.

Det ble diskutert aktuelle problemstillinger for bacheloroppgaver og behovet for gode kandidater til fremtidens skognæring.

Institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad og Glommen-Mjøsen har en samarbeidsavtale der intensjonen er å kunne utdanne de beste skogbrukskandidatene for skognæringen. Samarbeidet gir studentene blant annet en unik mulighet til å knytte kontakter med næringen allerede i studietiden, for eksempel gjennom samarbeid om bacheloroppgaver.

Det møtte opp 5 representanter fra ulike deler av organisasjonen hos Glommen-Mjøsen, og mange studenter fra skogbruksutdanningen på Evenstad. Dekan Maria Hörnell-Willebrand ønsket velkommen, og så tok Glommen-Mjøsen over programmet hvor de blant annet informerte om organisasjonen, alle representantene presenterte seg og sa noe om hvilke arbeidsoppgaver de har, og så snakket de litt om hva de ser etter hos aktuelle kandidater til organisasjonen fremover. Etter introduksjonen var det tid for spørsmål og diskusjon i grupper, der studentene fikk mulighet til å diskutere aktuelle problemstillinger til bacheloroppgaver og spørre spørsmål de måtte ha til organisasjonen eller faglige problemstillinger. Dagen ble avsluttet med pizza og videre prat og diskusjoner mellom studentene og Glommen-Mjøsen.

Det ble en svært vellykket dag som vi håper å gjenta årlig!

Sist endret: .