Language: NOR | ENG

Fylkesmannen på snarvisitt

Fylkesmann Knut Storberget med følge

Fylkesmann Knut Storberget besøkte tirsdag 9. april studiested Elverum.

Fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget, var tirsdag en kort tur innom høgskolens studiested på Elverum. 

Fylkesmannen kom sammen med en delegasjon fra Elverum kommune. Anledningen var Fylkesmannens besøksrunden til alle kommunene i Innlandet, hvor det tirsdag var Elverum kommune sin tur til å være vertskap. 

Interesse for universitetssøknaden

Anna L. Ottosen og Kathrine Skretting

Viserektor Anna L. Ottosen og rektor Kathrine Skretting orienterte Fylkesmann Knut Storberget og hans følge om høgskolens virksomhet.

Fylkesmannen fikk en kort introduksjon til høgskolens virksomhet av rektor Kathrine Skretting og viserektor Anna L. Ottosen, før det ble gitt anledningen til noen få spørsmål. 

Storberget var spesielt interessert i det pågående arbeidet med universitetsakkrediteringen og hadde flere spørsmål til hvor langt høgskolen var kommet i den prosessen, og hva som ville bli de viktige milepælene i den kommende tiden. 

Skretting og Ottosen kunne orientere om at NOKUT er i gang med evalueringsarbeidet av høgskolens søknad, og at de faktisk samme dag var tilstede på studiested Elverum for å foreta tilsyn med høgskolens kvalitetssystem

Framsnakk høgskolen

På spørsmål om hva Fylkesmannen kunne bidra med for å dra universitetsstatusen i land svarte Skretting at det viktigste Fylkesmannen kan bidra med er å snakke godt om høgskolen, og å hjelpe til med å bygge kjennskap til utdanningsinstitusjonen. 

- Vi er fortsatt en relativ ny organisasjon, og vi trenger all den hjelpen vi kan få for å bygge og utvikle Innlandets høgskole, og kommende universitet. 

Sist endret: .