Language: NOR | ENG

Forskerseminar om Urfolk

Forskerseminar om Urfolk

11. november arrangerte forskergruppen Diversity in Education en seminardag med tema Urfolk.

Dagen startet med at professor Torjer Olsen fra Universitetet i Tromsø holdt en åpen forelesning med tema: «Urfolk og utdanning: Rettigheter, grensesnitt og ubehagets pedagogikk». Olsen er professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier ved UiT.  Olsen har også vært sentral i fagfornyelsen i å ivareta det urfolkperspektivet i den nye planen.

Forskerseminaret fortsatte som et internseminar for DiVe der flere av forskergruppas medlemmer presenterte egen forskning der de satte lys på urfolksproblematikk og utdanning. DiVe har som målsetting at urfolkproblematikk skal bli en større del av forskningsaktiviteten. Seminaret er derfor også å betrakte som et søkerseminar.