Language: NOR | ENG

Først ute med viktig kurs om universell utforming

Illustrasjon UU-kurs

Hvilke praktiske grep må gjøres med presentasjoner, dokumenter, nettsider og filmer i undervisningen for at så mange som mulig skal få sjansen til optimal læring og utvikling?

Høgskolen i Innlandet har lansert et nytt e-læringskurs i universell utforming av IKT-løsninger i undervisning. Kurset er det første av sitt slag i Norge i læringsplattformen Canvas.

Hva betyr universell utforming (UU) for den som underviser? Hvilke praktiske grep må gjøres med presentasjoner, dokumenter, nettsider og filmer? Dette er spørsmål som besvares i kurset, gjennom detaljerte instruksjoner, skjermbilder og interaktive oppgaver.

Yngve Nordkvelle (foto: HINN)

Professor Yngve Nordkvelle leder seksjonen for UH-pedagogikk og kvalitet ved HINN (foto: HINN)

Målgruppen er både administrativt og vitenskapelig ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Kurset er utviklet i forbindelse med at forskrift om universell utforming av IKT-løsninger trådte i kraft for opplærings- og utdanningssektoren 1. januar 2019. Nye IKT-løsninger som Canvas og Inspera, samt det innholdet som presenteres der, skal nå være universelt utformet. 

Randi Hagen (foto: HINN)

Randi Hagen er rådgiver innenfor Universell utforming ved HINN (foto: HINN)

Nå ut til flest mulig

- På høgskolen handler universell utforming om at vi må ta hensyn til ulike funksjonsevner blant annet når vi utformer læremidler, sier e-læringsutvikler og UU-rådgiver ved HINN, Randi Elisabeth Hagen.

- Noen har spesielle behov og er helt avhengige av at vi tilrettelegger. Samtidig har alle studenter og ansatte på høgskolen stort utbytte av at dokumenter og nettsider er tilgjengelige og lette å orientere seg i. Ikke alle våger å si fra om materiell som er dårlig tilpasset deres små og store utfordringer. Arbeid med UU handler om å nå ut til flest mulig, gjennom én og samme løsning, påpeker hun.

Skreddersydd e-læringskurs for HINN 

Noe materiell om UU er tilgjengelig fra direktorat og programvareleverandører, men seksjonen for UH-pedagogikk og kvalitet ved HINN opplever at dette ikke er tilstrekkelig. Mange ansatte arbeider med sektorspesifikke verktøy slik som læringsplattformen Canvas og eksamensverktøyet Inspera.

HINN-kurset går videre i dybden på hvordan man lager universelt utformede dokumenter i PowerPoint og Word, som er hyppig brukte verktøy i undervisningen ved høgskolen.

Riktig bruk av høgskolens nye designprofil er et annet viktig tema, etter at ny profil ble lansert ved nyttår 2019.

- Ved HINN skal så mange som mulig få sjansen til optimal læring og utvikling. Fokuset på universell utforming er helt nødvendig da, sier professor Yngve Nordkvelle. Han leder seksjonen for UH-pedagogikk og kvalitet ved HINN, som tilbyr kurset.