Language: NOR | ENG

Finnur Dellsén tildeles Nils Klim-prisen 2019

Finnur Dellsén (foto: Holbergprisen)

Finnur Dellsén har en II-stilling ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap på Høgskolen i Innlandet.

Ved HINN er Dellsén bl.a medlem av forskergruppa Vitenskapsteori og kritisk tenkning

Det ble i dag kunngjort at Nils Klim-prisen 2019 tildeles den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén for hans forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.

Delllsén vil motta prisen under en seremoni i Universitetsaulaen, Universitetet Bergen, den 5. juni.

Gjør komplekse spørsmål klarere

Dellsén er dosent ved Islands universitet, Insitutt for filosofi. Han har også en delstilling som førsteamanuensis II i Norge ved Høgskolen i Innlandet.

Dellsén har i sin forskning primært fokusert på epistemologi og vitenskapsfilosofi.

Nils Klim-komitéens leder Tone Sverdrup sier Dellsén er en fremragende og original filosof.

- Til tross for sin unge alder er han i front innenfor sine forskningsfelt, med et imponerende antall publikasjoner i velrennomerte internasjonale tidsskrifter, sier hun.

- Dellsén skriver om svært komplekse filosofiske spørsmål på en klar og presis måte. Han er grundig både i sin analyse av argumentene og i sin vurdering av alternative forklaringer, poengterer Sverdrup. Komitéen er imponert over den originale, innsiktsfulle og presise måten Dellsén utfører sitt filosofiske arbeid på.

Å leve med usikkerhet

Dellsén disputerte i 2014 med avhandlingen "The Epistemology of Science: Acceptance, Explanation, and Realism".

Han forfølger særlig et knippe spørsmål knyttet til vitenskapelig realisme, blant annet hvordan man redegjør for rivaliserende forklaringer på de samme problemer, og hvordan det er forskjell på å akseptere en vitenskapelig teori og å tro på den.

- Vitenskap handler om å finne fakta, men ikke alle fakta er likeverdige, sier Dellsén om sin forskning. Noen fakta avslører hvordan ting henger sammen, slik en effekt henger sammen med en årsak, og dermed lar oss forutsi, forklare og virkelig forstå verden rundt oss.

- I min forskning har jeg forsøkt å vise hvordan og hvorfor denne typen fakta er spesielle, forklarer prisvinneren. Jeg har også argumentert for hvordan avdekking av slike fakta forutsetter at vi er forberedt på å leve med den usikkerhet som nødvendigvis følger med formuleringen av store teorier.

Sist endret: .