Language: NOR | ENG

Filmskolestudenter etterlyser talentstrategi

Kvinne holder en filmklapper

Produsentstudentene ved Den norske filmskolen etterlyser bedre muligheter etter at de er ferdige med tre år på Lillehammer. 

Filmskolestudentene ved Høgskolen i Innlandet er bekymret for hva som møter dem når de går ut i arbeidslivet.

et innlegg i fagbladet Rushprint skriver studentene ved produsentlinja på Den norske filmskolen at de savner en ordning for utvikling og produksjon av en langfilm laget av nyutdannede team. Under utdanningen på Lillehammer jobber produsent, manusforfatter og regissør tett sammen, men etter endt utdanning får de oftest ikke mulighet til å videreføre samarbeidet. 

"Det er blitt tradisjon at man som produsent ikke kan spillefilmdebutere før man har minst fem til ti års læring bak seg i et etablert selskap. Når man forlater filmskole"n etter tre år med diplom i hånd, vinker derfor produsent, regissør og manusforfatter farvel til hverandre", skriver de. 

Studentene mener den norske filmbransjen støtter opp om det etablerte og at Norsk filminstitutt er passive når det gjelder innovasjon og talentutvikling. 

"Vi sitter igjen med en bekymring for vår egen fremtid og bransjen vi skal inn i. Utsiktene for å produsere selv, starte eget selskap og skape noe nytt som vi eier selv, er dårlige. Vi får ikke muligheten til å videreføre de verdifulle konstellasjonene vi har jobbet hardt med å bygge opp på filmskolen. Vi får ikke muligheten til å lage film med de vi har lært å lage film sammen med",  skriver studentene i innlegget i Rushprint