Language: NOR | ENG

Fem flyktninger forteller sin historie

Michael med familie i byen (screenshot fra film)

SELL ved høgskolen har produsert fem filmer hvor flykninger forteller sin egen historie på eget språk (foto: Screenshot fra film)

Høgskolen ved Senter for livslang læring har sammen med Lillehammer Læringssenter (LLS) produsert fem videoer som presenter fem flyktningers historie under tittelen «Min jobb i Norge».

Lillehammer kommune har som målsetting at 70 prosent av nyankomne flyktninger skal over i arbeid eller arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram.

Kommunen har resultater som viser en god tendens, men fortsatt står det mye igjen. Dette utfordrer kommunen med hensyn til å finne gode, varige grep for arbeidskvalifisering gjennom LLS og NAV.

Skal vise jobbmuligheter

Erfaringene så langt viser at det å raskt møte arbeidslivets muligheter og begrensninger er helt avgjørende. De ønsket derfor å utvikle enkle videoer som viser jobbmuligheter i regionen presentert på deltakernes morsmål bl.a. arabisk, somalisk og tigrinja, i tillegg til norsk.

Nåværende og tidligere elever ved LLS er brukt som hovedrolleinnehavere.

Nylig var det filmpremiere for for journalister, arbeidsgivere, politikere, ansatte, deltakere og elever i Kulturhuset Banken i Lillehammer hvor hovedrolleinnehaverne Tammam, Kibrom, Michael, Mirvat og Maisa deltok. 

Produsert av Senter for livslang læring

Filmene er produsert av Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet med blant annet skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Se film om Tammam fra Syria

Se film om Michael fra Eritrea