Language: NOR | ENG

Fant drømmeprosjektet i Hamar

Fant drømmeprosjektet i Hamar

De neste fire årene skal Judith Klein forske på FNs bærekraftsmål om utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap.

Hun er opptatt av at vi må gjøre noe med den sosiale ulikheten i verden, og løse klima- og miljøsituasjonen. Med doktorgradsprosjektet «Utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap i ulike lands læreplaner, sett i lys av bærekraftsmål 4.7.» vil Judith Klein fordype seg i et felt hun har arbeidet med i en årrekke. Samtidig har hun allerede forelsket seg i byen og ser fram til skiturer i Åsa. Hun elsker å danse, og spesialitetene er salsa og indisk bhangra.

Klein er opprinnelig fra Trondheim, men er etablert i Oslo med familie og to barn. På spørsmål om hun kunne tenke seg å flytte til Hamar er hun slettes ikke uvillig.

 -  Jeg har en datter på elleve, kanskje da hun begynner på ungdomsskolen? Det er ikke utelukket å flytte hit. Hamar er en kjempekoselig by, og jeg har noen gode venner her.

Hun fortsetter begeistret.

- Jeg har kjempegodt inntrykk av byen og høgskolen. Alle snakker med alle. I Oslo blir man ikke kjent på tvers av fakultetene, mens her virker det som om folk fra ulike miljøer snakker sammen. Her sier dere at «studentene er gullet vårt», det liker jeg.

Forskning på FNs bærekraftsmål

Hun startet 1. august og blir å finne på Institutt for pedagogikk og samfunnsfag. Bakgrunnen for doktorgradsprosjektet er FNs bærekraftsmål som består av 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling, og omhandler blant annet utdanning, helse og miljø. Målene er forhandlet fram av FNs medlemsland og er planlagt oppnådd i 2030. Klein fokuserer spesielt på bærekraftsmål 4.7. Det er ikke uten grunn. Hun har tidligere vært koordinator og prosjektleder ved RORG-samarbeidet. Et nettverk for 50 miljø og utviklingsorganisasjoner finansiert av NORAD. Der var hun pådriver for dette målet, og det er derfor hun forsker på det nå.

- Gjennom arbeidet i RORG var vi opptatt av folkeopplysning, miljø og utviklingsspørsmål. I løpet av ti år bygde vi opp et nettverk både nasjonalt og internasjonalt hvor et av målene var å endre læreplanen, slik at bærekraftig utvikling og medborgerskap skulle bli en stor del av alle elevers undervisning. Nå som de to målene er oppfylt synes jeg det er interessant å forske på hva som skjer i praksis.

Men hva er egentlig bærekraftsmål 4.7.?

- Det er et delmål under mål 4, som omhandler utdanning. Målet er å innen 2030 sikre at alle elever og studenter i alle land får kunnskap og kompetanse til å bidra til bærekraftig utvikling blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og bærekraftige livsstiler, menneskerettigheter, likeverd mellom kjønnene, fred og ikkevold, globalt medborgerskap og kulturelt mangfold, sier Klein.

Sterke fagmiljøer ved HINN

Grunnen til at hun ønsker å arbeide ved HINN er at høgskolen har Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) som i en årrekke har arbeidet internasjonalt med UNESCO på nettopp dette fagfeltet. Dessuten har vi UNESCO Chair og tidligere leder ved CCL Victoria Thoresen som hun har kjent og samarbeidet med i flere år. I tillegg til profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Hun opplever at det er sterke fagmiljøer innenfor begge komponentene både på lærerutdanning og bærekraftig utvikling, og dette var viktig for valget av arbeidssted.

Hennes drømmer for framtida er at alle land i verden skal ha utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap i alle fag og på alle trinn i hele utdanningsløpet. Hun siterer Stephanie Hodge ved UNESCO: «No doubt education is shaped by society, but education also shapes society in profound ways.» Vi kan ikke løse de store globale hovedproblemene med den samme tenkningen vi brukte da vi skapte dem. Utdanning er håpet man har for framtida, sier Judith Klein.

Sist endret: .