Language: NOR | ENG

Fått støtte til utvikling av emner for toppidrettsutøvere

Slalomski, støvler og staver (Colourbox)

Toppidrettslivet innebærer mye ekstra tid som kan utnyttes til læring (foto: Colourbox)

HINN har fått støtte til å utvikle fleksible emner for toppidrettsutøvere innen bl.a. omdømmebygging.

Støtten på kr. 500 000,- er gitt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) under programmet Digitalisering for læring i høyere utdanning for å utvikle og gjennomføre en pilot av emnene:

  • Omdømme - merkevarebygging og «personal branding», 7, 5 studiepoeng
  • Prestasjonsledelse – Coaching, selvledelse og team, 7,5 studiepoeng

Emnene utvikles i samarbeid med Lillehammer Olympic Sport Legacy Centre (LOSLC).

Utvikle og profilere idrettsutøveren

De fleste toppidrettsutøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå har en hverdag preget av mye trening og restitusjon. Idrettslivet betyr også perioder med samlinger i inn- og utland. Dette lar seg ikke alltid kombinere med ordinære studier med campusundervisning.

Likevel finnes det både restitusjonstid og reisetid som kan utnyttes til læring.  

Målet er at dette kan bidra til å utvikle og profilere idrettsutøveren, og på sikt bidra til å bygge en videre karriere etter at idrettskarrieren er lagt på hylla.

Kortere læringsøkter

For å utvikle emner med et læringsdesign som er tilpasset toppidrettsutøveres hverdag, vil vi blant annet teste ut nano-leksjoner hvor læringssekvenser porsjoneres ut til studentene med jevne mellomrom, f. eks. daglig eller ukentlig etterfulgt av oppgaver, refleksjoner eller andre aktiviteter som studentene deltar i.

Rammebetingelsene for denne målgruppa er at de ofte oppholder seg på hoteller eller hytter og heller kan sette av kortere læringsøkter mellom treninger og konkurranser heller enn lengre økter.

På sikt er det planlagt å utvikle et årsstudium med totalt 4 emner og 60 studiepoeng for denne målgruppen.

Utviklingsprosjektet går over 2 år og avsluttes i løpet av 2020.

Sist endret: .