Language: NOR | ENG

EU-midler til forskning på innvandring

Illustrasjonsbilde passkontroll

Forskningspartnere i 10 europeiske land skal undersøker hvordan migrasjon påvirker lokal utvikling og samhørighet. (Illustrasjonsbilde: Unsplash)

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er en av partnere i det nye Horisont 2020-prosjektet MATILDE.

Forskningspartnere i 10 europeiske land skal undersøker hvordan migrasjon påvirker lokal utvikling og samhørighet. Hypotesen er at utenlandsk innvandring kan være viktig for sosial og økonomisk utvikling i rurale fjellregioner.

Nye historier

Prosjektet er utviklet på bakgrunn av polarisering av politikken i EUs medlemsland.

 -Etter hvert har det blitt utbredt forståelse av at migrasjon, spesielt av personer med flyktningbakgrunn og deres familiegjenforente bidrar negativt til utvikling i landene de kommer til, sier prosjektleder Mari Bjerck. Partnerne i prosjektet er opptatt av å finne de riktige styringsmekanismene slik at spesielt rurale områder kan dra nytte av og utvikle migrasjon til sin fordel.

-På den måten kan vi kanskje skape nye fortellinger om hvilken effekter migrasjon faktisk har på rurale områder, forteller Bjerck videre.

Forskningsprosjektet ledes av forskningsinstituttet Eurac i det italienske Bolzano og starter i januar. På Østlandsforskning og HINN blir det et team på to eller tre forskere med bakgrunn i innovasjon i offentlig sektor som skal holde i prosjektet. Den norske delen av Matilde har en ramme på 311.000 euro fordelt over tre år.

Lokal partner i Gudbrandsdalen

I prosjektet er det definert 13 case-områder spredt over hele Europa.

Forskerteamet ved ØF/HINN skal sammen med nye Innlandet fylkeskommune jobbe med case ‘Gudbrandsdalen’. Dette området har utfordringer som fraflytting, en aldrende befolkning og arbeidsledighet. Samtidig har migrasjon fra utenlandske innbyggere bidratt til å opprettholde befolkningstallene i flere av kommunene i Dalen.

Forskerne og fylkeskommunen skal vurdere migrasjonseffekten for Gudbrandsdalen på lokalt nivå ved hjelp av nye metoder å måle på. Målet til slutt er å utarbeide politiske anbefalinger og styringsløsninger.

 

Sist endret: .