Language: NOR | ENG

Etablering av Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

Logo INNOFF

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) lanserer sine nettsider 15. mars 2019.

Nettverkets arbeidsgruppe ledes fra Universitetet i Stavenger ved Ann Karin Tennås Holmen med HINN som aktive deltakere i nettverkets arbeidsgruppe siden starten ved førsteamanuensis Ulla Higdem og postdoktor Maria Røhnebæk

- Dette er et svært viktig nettverk nasjonalt, og også for HINNs satsing på innovasjon i og med offentlig sektor, sier Higdem.

Nettverkets formål er synliggjøring og aktualisering av forskning, og forbedring av samspillet mellom forskning og andre aktører innen innovasjon i og for offentlig sektor. Nettverket vil arbeide for å:

  1. styrke forskningen om innovasjon i offentlig sektor i Norge
  2. synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet
  3. etablere arenaer primært for forskere, men også møteplasser mellom forskning, policy- og praksisfelt

Medlemmene i nettverket er universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som har meldt sin interesse for nettverket (per i dag 100 personer). Nettverket har kontaktpersoner ved hver institusjon som er ansvarlige for å formidle informasjon mellom nettverket og institusjonen og vedlikeholde oversikt over interesserte forskere i egen institusjon.

Nettverket er dynamisk i den forstand at alle institusjoner som driver forskning på innovasjon i offentlig sektor, kan bli med i nettverket. Offentlige aktører kan også være medlemmer av nettverket.

Nettverket har også sin egen  Facebookside og nettadressen til hjemmesiden er www.innoff.no