Language: NOR | ENG

- Et studium for deg som vil utgjøre en forskjell

Bilde av fagmiljøet innen spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Fagmiljøet var på arbeidsseminar på Aulestad høsten 2018. Fra venstre : Trond Jakobsen, Synnøve Myklestad, Karen Parish, Ingrid Elisabeth Aksnes, Stine Vik, Florian Kiuppis, Lise Mette Lie, Jenny Steinnes, Rune Hausstätter.

Bachelor i spesialpedagogikk er et rykende ferskt bachelorprogram som starter opp høsten 2019. 

Det nye studieprogrammet ble akkreditert i Høgskolestyret 22. november 2018, og tar imot det første kullet av nye studenter på Lillehammer i august 2019. Mer om etableringen av studiet kan du lese her.  I et samfunn der mangfold og inkludering er fremtredende idealer er behovet for kompetanse på dette feltet stort.

- Ønsker du kunnskap og personlig utvikling for å kunne ta ansvar og utgjøre en forskjell for mennesker rundt deg – er dette studiet for deg. Å jobbe med spesialpedagogiske utfordringer er krevende, og gjennom denne utdanningen blir du rustet til dette, sier førsteamanuensis Synnøve Myklestad. 

En spesialpedagog er gjerne opptatt av demokratisering og likeverdig deltagelse for alle – uansett funksjonsnivå. Dette er relevant for samfunnet på overordnet nivå, blant annet våre utdanningssystemer. Kompetanse innen spesialpedagogikk er også ettertraktet i arbeidsmarkedet, og en Bachelor i spesialpedagogikk vil åpne mange dører.  

- Du kan jobbe i ulike stillinger i institusjoner som barnehage, skole, SFO, omsorgsboliger og asylmottak. I tillegg kan du jobbe innen blant annet offentlig forvaltning, kriminal- og rusomsorg, og helse- og sosialsektoren.

Det er et sterkt fagmiljø som over flere år har jobbet med å få bachelorprogrammet på plass. Fagmiljøet består av ca. 14 ansatte med høy kompetanse, forteller Myklestad.

- Dette studietilbudet har vært under utvikling over en lang periode, drevet fram av et fagteam med stort engasjement for faget i seg selv og forskningsfeltet. Vi skal ha en internasjonal profil, og de nye studenter vil bli mottatt med varm entusiasme.