Language: NOR | ENG

Endelig – nå kommer NOKUT-komiteen!

Campus Hamar

Høgskolen i Innlandet får denne uken besøk av komiteen som vurderer høgskolens søknad om å bli universitet. 

Det er så vi formelig kan skimte målseilet der framme. Nå skal vårt lange maratonløp mot universitetsstatus avgjøres med en langspurt.

For det er virkelig et møysommelig oppbygd prosjekt vi har gående. I over 20 år har det vært jobbet med å realisere drømmen om et eget universitet i vår region. Det har vært nødvendig å bruke tid på å styrke fag og kvalitet, og vi har brukt tiden veldig godt! Nå er vi klare til å ta steget opp i den divisjonen vi mener vi fortjener å tilhøre – og kunne kalle oss universitet!

-Vi er klare!

23. og 24. september kommer NOKUTs sakkyndige komité som behandler universitetssøknaden vår på institusjonsbesøk. Av praktiske årsaker har komiteen lagt besøket til Hamar og Lillehammer, men komiteen vil få grundige orienteringer også om våre øvrige studiesteder.

-Vi føler oss veldig klare til å ta imot komiteen og har forberedt oss godt på spørsmål som kan komme. Likevel er vi veldig spente, for det står mye på spill for oss, sier rektor Kathrine Skretting.

Regionens prosjekt

-Det er ikke bare vår egen innsats og ære vi skal forsvare. Vi skal fronte en satsing som hele regionen vår står bak, poengterer rektor. Siden de første tankene om å jobbe for å få etablert et eget universitet i regionen dukket opp på slutten av 1990-tallet har arbeids- og samfunnslivet heiet oss frem.

Tore Anstein Dobloug, direktør for Sparebankstiftelsen, sier at

«Et universitet vil være tidenes største enkeltløft for kunnskap i Innlandet. Gode utdanningsinstitusjoner er selve motoren i kunnskaps- og innovasjonssystemet. Det gir i sin tur positive ringvirkninger for næringsliv og samfunnsliv. Et universitet løfter hele regionen opp i en ny liga, det gjør hele Innlandet til en større region!»

-En slik forståelse for vår betydning for regionen finner vi veldig motiverende, og det er nettopp et slikt universitet vi ønsker å være, sier Skretting.

Omfattende program

Det er et svært omfattende program komiteen skal igjennom hos oss. Mandag skal de være på Storhove, og møter først institusjonens øverste ledelse med styreleder, øverste studenttillitsvalgt, rektoratet og en av direktørene. Deretter skal de i tur og orden møte studenter på bachelor- og masternivå, ph.d.-studenter/stipendiater fra alle doktorgradsprogrammene våre, og ledelsen for alle fakultetene. Dagen avsluttes med møter med faglige/vitenskapelige personale ved Filmskolen, Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Handelshøgskolen Innlandet.

Tirsdag foregår møtene på Hamar. Først møter komiteen faglig ledelse, ph.d.-ledere og instituttledere, deretter faglig/vitenskapelig personale på fakultetene for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi, audiovisuelle medier og kreativ teknologi og lærerutdanning og pedagogikk. Siste halvdel av dagen går med til møter med administrativt personale, representanter for RSA og andre eksterne, før komiteen avslutter med møte med institusjonsledelsen igjen.

-Det er et veldig engasjement rundt besøket og det har vært lett å få ansatte og studenter til å stille opp, kan rektor fortelle. Om lag 90 personer er direkte involvert i møtene med komiteen disse to dagene, og så må vi ikke glemme de som bidrar i kulissene.

Den videre prosessen

Den videre prosessen etter komitébesøket vet vi ikke så mye om nå. Sakkyndig komité skal utarbeide en rapport som vi får oversendt til kommentarer, før rapporten så sendes styret i NOKUT som fatter sin innstilling.

-I beste fall kan vi få en avgjørelse allerede i desember, men mer realistisk er det at beslutningen tas på nyåret, forklarer prosjektleder Ragnhild Narum.

Da gjenstår bare å ønske hverandre lykke til i innspurten, og takke for det gode grunnlaget som vi sammen har skapt over tid, som gjør at vi nå endelig kan ønske den sakkyndige komiteen velkommen til oss!

Mer informasjon om akkrediteringsprosessen finner du her