Language: NOR | ENG

Digitaliseringsskolen for næringslivet

""

Høgskolen i Innlandet har i samarbeid med Lillehammer Næringsforening utviklet Digitaliseringsskolen for næringslivet. Piloten starter i februar 2020.

Pilotgjennomføring av det første emnet; Praktisk innføring til digital strategi (7,5 studiepoeng) starter i februar for samarbeidspartnerne i prosjektet.

Få grep om digitaliseringen

"" (foto:Colourbox)

(foto:Colourbox)

Studiet er for de som har behov for mer kompetanse i digitalisering og hvordan digital transformasjon kan bidra til å effektivisere prosesser og øke konkurransekraften i egen virksomhet.

Studiet gir en bred faglig plattform for å forstå hvilke utfordringer handel, industri og servicebedrifter har i den digitale tidsalderen og hvordan de kan møte disse.

Målgruppen for studiet er ledere, framtidige ledere og alle som har en rolle i en virksomhets digitale utvikling.

Tilrettelagt for deg i jobb

Studiet er tilrettelagt for gjennomføring på deltid for de som er i en arbeidssituasjon og gjennomføres med utstrakt bruk av nettbaserte læringsressurser i kombinasjon med to 1-dagers samlinger. Det gjennomføres to pilotkull våren 2020; Lillehammer og Kongsvinger.

Lillehammer Næringsforening, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og Sør-Østerdalen næringshage er samarbeidspartnere og har bidratt med innspill i utvikling av studiet.

Prosjektet er finansiert av Kompetanse Norge. Prosjektet ledes av Handelshøgskolen og Senter for livslang læring (SELL)

Mer informasjon om studiet

Prosjektleder ved Senter for livslang læring, Line Kristiansen

Faglig ansvarlig ved Handelshøgskolen, Solveig Beyza Evenstad

www.digskolen.no og www.inn.no/digskolen