Language: NOR | ENG

Det er lønnsomt å bli lærer

Lærer hjelper elev i første klasse og en medelev følger nysjerrig med

Barn og unge fortjener gode lærere, og da skader det ikke med litt ekstra økonomisk motivasjon for lærerstudentene. 

Det er mye positivt knyttet til det å ta lærerutdanning. Rent økonomisk har det også sine fordeler.

Tilbake i 2017 startet de første studentene opp på den da nye femårige grunnskolelærerutdanningen som gir mastergrad. Masterutdanningen fører til at startlønnen for lærere øker. Som nyutdannet lærer med master vil du ifølge Utdanningsforbundet være garantert en minstelønn for lektor uten tilleggsutdanning på 516.400 kroner.  Du som utdanner deg til lærer kan også få slettet deler av studielånet.  

- Lærerstudentene våre for en solid og god utdanning, og med mastergrad vil de også bli ansatt og lønnet som lektorer. Her er begynnerlønnen høyere enn for en lærer med fireårig utdanning, sier dekan Morten Ørbeck ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved studiested Hamar.

Fakultetet tilbyr en rekke lærerutdanninger som gir lektorkompetanse.

Se vårt studietilbud innen lærerutdanninger.

Lærerstudenter kan få slettet studielån

I tillegg til høyere startlønn grunnet den femårige grunnskolelærerutdanningen, så vil de som startet på en grunnskolelærer- eller lektorutdanning i 2017 eller senere kunne få slettet deler av studielånet. Forutsetningen er at de jobber som lærer i grunnskolen i en opptjeningsperiode etter fullførte studier.

De ulike ordningene gjelder for studenter som startet utdanningen fra og med undervisningsåret 2017-2018, og du kan lese om ordningene i detalj hos Statens lånekasse.

Det er litt ulike ordninger avhengig av hvilken lærerutdanning du tar. Tar du grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn vil du kunne få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt om du fullfører studiene på normert tid og om du jobber som lærer i minst tre av de første seks årene etter fullført utdannelse.

Fullfører du grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51.000 kroner av studielånet ditt. Det betinger at du fullfører studiene på normert tid, og jobber som lærer i minst tre av de første seks årene etter fullført utdannelse.

Mer å hente på å bli lærer i nord

Det er i tillegg egne ordninger for de som tar seg jobb som lærer i Nordland, Troms og Finnmark etter endt utdanning. De kan få ytterligere 55 000 kroner av studielånet slettet. De trenger ikke å ha fullført studiene på normert tid, men må ha jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter fullført utdanning. Som yrkesaktiv i Finnmark og Nord-Troms kan man i tillegg ha rett til få slettet inntil 25.000 kroner av studielånet per år.

- Kort fortalt kan altså en som fullfører grunnskolelærerutdanning for barnetrinnet (1.-7. trinn) på den tiden det normalt skal ta, dvs. 5 år, og tar en lærerstilling i Nord-Norge etterpå, få slettet 161 000 kroner av studielånet sitt. Samtidig får de en startlønn som er høyere enn de som bare har fireårig lærerutdanning, sier Ørbeck. 

Bilde fra Campus Hamar

På vårt studiested i Hamar tilbyr vi grunnskolelærer- og lektorutdanninger