Language: NOR | ENG

Det er lønnsomt å bli lærer!

Lærer hjelper elev i første klasse og en medelev følger nysjerrig med

Barn og unge fortjener gode lærere, og da skader det ikke med litt ekstra økonomisk motivasjon for lærerstudentene. 

Ikke bare fører masterutdanningen til at startlønnen for lærere øker, men du kan også få slettet deler av studielånet ditt.

Høsten 2017 startet de første studentene opp på de nye femårige grunnskolelærerutdanningene som altså gir mastergrad.

-Det ekstra studieåret kan bli svært lønnsomt, påpeker dekan Morten Ørbeck ved Høgskolen i Innlandets fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på Hamar. 

-Ikke bare får studentene en solid og god utdanning. Med mastergrad vil de nemlig bli ansatt og lønnet som lektorer. Her er begynnerlønnen omlag 60 000 kroner mer enn for en lærer med fireårig utdanning, kan Ørbeck opplyse. 

Fakultetet hans på Hamar tilbyr alle de aktuelle lærerutdanningene som gir lektorkompetanse. 

Bilde fra Campus Hamar

På vårt studiested i Hamar tilbyr vi grunnskolelærer- og lektorutdanninger

Kan få slettet studielån

Og ikke nok med det, startet du på en grunnskolelærer- eller lektorutdanning i 2017 eller senere, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen i en opptjeningsperiode etter studiene.

Det er litt ulike ordninger avhengig av hvilken lærerutdanning du tar. Dersom du tar grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn vil du kunne få ettergitt 106 000 kroner av studielånet, forutsatt at du fullfører utdanningen på normert tid (5 år) og jobber som lærer i grunnskolen i minst tre år etter endt utdanning. Fullfører du grunnskolelærerutdanning 5. – 10. trinn eller lektorutdanning trinn 8 – 13 på normert tid, og jobber tre år som lærer etterpå, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet.  

Mer å hente på å bli lærer i nord

Det er i tillegg egne ordninger for de som tar seg jobb som lærer i Nordland, Troms og Finnmark etter endt utdanning. De kan få ytterligere 55 000 kroner av studielånet slettet.

-Kort fortalt kan altså en som fullfører grunnskolelærerutdanning for barnetrinnet (1.-7. trinn) på den tiden det normalt skal ta, dvs. 5 år, og tar en lærerstilling i Nord-Norge etterpå, få slettet 161 000 kroner av studielånet sitt. Samtidig får de en startlønn som er 60 000 kroner høyere enn de som bare har fireårig lærerutdanning. Dette er et skikkelig løft for rekrutteringen av lærere, sier dekan Ørbeck. 

Du kan finne mer informasjon om ordningene for sletting av gjeld for lærere i grunnopplæringen på nettsidene til Lånekassen.

Stort behov for lærere

Regjeringen er opptatt av å få rekruttert nok lærere i årene som kommer, for å demme opp for den varslede lærermangelen i norsk skole.

Ettergivelse av studielån er ett av flere tiltak Regjeringen setter inn for å rekruttere flere lærere og beholde lærere i jobben. Du kan lese mer om tiltakene på Kunnskapsdepartementets nettsider eller i følgende pressemeldinger: