Language: NOR | ENG

Derfor bør du studere psykologi ved HINN

Bilde av Lillehammer by.

I snart tre år har Linn studert psykologi på Lillehammer. Hun angrer ikke på studievalget sitt. Foto: Privat. 

Linn er inne i sitt semester, og skriver her om hvorfor Lillehammer er det perfekte stedet å ta Bachelor i psykologi.

Jeg er nå inne i mitt siste semester som student på Bachelor i psykologi. I de siste ukene har jeg som tidligere år vært med og møtt fremtidige studenter på utdanningsmesser rundt om i landet. Det har vært så gøy, med mange spørsmål! Som vanlig har jeg fått spørsmål om hvorfor man skal studere psykologi. For å sitere meg selv:

– Det finnes nesten like mange svar på hvorfor man bør studere psykologi, som det finnes psykologistudenter.

Et annet spørsmål jeg ofte får er hvorfor du bør velge akkurat Lillehammer når du skal ta en Bachelor i psykologi. Det er det mange grunner til.

Lillehammer er den perfekte byen å studere i 

Med sine ca. 28 000 innbyggere er byen både liten nok til at du alltid møter noen du kjenner, men stor nok til at du alltid møter noen nye. På studiested Lillehammer er vi ca. 5000 studenter, så det er åpenbart at vi utgjør en betydelig del av Lillehammers befolkning, noe som merkes på hyppigheten av studentvennlige arrangementer og livet i byen generelt. Antallet studenter bidrar til å gjøre oss til en mer sammensveiset studentmasse som ofte er å finne på de samme stedene, uavhengig av hva man studerer.

Studiestedet har en aktiv linjeforening

Den solide linjeforeningen Students’ Psychology Union arrangerer alt fra sosiale arrangementer som sørger for godt samhold blant psykologistudentene på tvers av kullene, til karrieredager og psykokvelder (temakvelder med faglig innhold). Dette lar oss dyrke interessen for psykologi på en spennende og sosial måte.

Studentene trives

Vi trives! Psykologistudiet ved Høgskolen i Innlandet gjør det godt på Studiebarometeret, en undersøkelse som viser studenters oppfatning om studiekvalitet på de ulike studiene. Bachelor i psykologi fikk i den siste versjonen av barometeret karakteren 4,2 som helhetsvurdering på en skala fra 1 til 5. Det viser at studentene er svært fornøyd med studieprogrammet de går på.  De siste resultatene fra Studiebarometeret kan du se her.

Det er god kontakt mellom studentene og foreleserne

Jeg tror det at vi er en litt mindre utdanningsinstitusjon gjør at terskelen blir lavere for å kontakte forelesere og at vi får en bedre relasjon til dem. Foreleserne ønsker å bli kjent med oss og lærer tidlig navnene våre, noe jeg synes er utrolig positivt. Man føler virkelig ikke at man drukner i studentmassen! Foreleserne våre er åpne for innspill om både tidspunkt for forelesninger og innhold, og det gjør hverdagen enda bedre, noe som også reflekteres i resultatene på «medvirkning» på Studiebarometeret. I tillegg har vi studentrepresentanter i alle klasser som jevnlig møter foreleserne våre og viderebringer innspill fra klassene.

Du kan ta klinisk master senere

Bachelor i psykologi ved HINN er tilrettelagt for å gå videre til klinisk master i Danmark, og HINN har lang erfaring med å sende studenter videre dit. For meg var akkurat det avgjørende for at jeg valgte å studere i Lillehammer, og jeg har aldri sett meg tilbake.

Jeg har skrevet flere innlegg om veien fra Bachelor i psykologi til psykologtittel, men kort oppsummert er det enkleste å ta klinisk master i Danmark – og det er nettopp det som er mitt mål. De danske universitetene er svært strenge når det gjelder opptak og samsvar mellom fagene som inngår i den norske og danske bacheloren i psykologi. Bachelorgraden i Lillehammer er tilpasset dette. Jeg gjorde mye research før jeg landet på studiested, og konkluderte med at hvis klinisk master var målet måtte det bli Lillehammer. Høgskolen i Innlandet er den skolen som sender flest studenter videre til klinisk master i psykologi, og føles derfor som det tryggeste valget.

Studiet har stor faglig bredde

Med Bachelor i psykologi får du et dypdykk i en rekke retninger innen psykologi. I motsetning til for eksempel profesjonsstudiet er du ikke låst til en klinisk retning, men får heller en smakebit på mange ulike retninger og du står fritt til å velge etter hva som fenger deg. Kanskje ante du ikke at du ville like arbeids- og organisasjonspsykologi, eller kanskje klinisk virker helt uinteressant etter at du har prøvd deg på abnormal psykologi? Med en bachelorgrad trenger ikke det å gjøre noe, for det er mange muligheter for hva du kan bruke Bachelor i psykologi til. 

I klassen min er det mange som svarer annerledes på hva de vil bli i dag enn de gjorde da vi begynte. Mange har oppdaget sider av psykologien de har lyst til å gå videre med som de ikke var kjent med da de startet på studiet. Det ligger an til å bli en hel del forskere fra mitt kull som i utgangspunktet tenkte at de ville gå videre med en klinisk utdannelse.

Studiet tilfredsstiller kravene til en Bachelor of Science of Pscyhology

Som eneste Bachelor i psykologi i Norge tilfredsstiller studieløpet i Lillehammer kravene til en Bachelor of Science of Pscyhology. De andre bachelorstudiene i psykologi regnes som «Bachelor of Arts». Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om den nøyaktige forskjellen, men det ligger i at vi har et mer forskningsbasert studieløp som innebærer en del praksisundervisning (fra personlighetstester til simuleringer). 

Nå tror jeg ikke du som student vil merke noen forskjell på om du går en Bachelor of Arts eller Bachelor of Science, men det kan utgjøre en forskjell blant annet på CVen din.

Det er en god utdannelse 

Det er i alle fall min mening, etter å ha gått her i snart tre år. Selv om noen fag selvfølgelig er mer spennende enn andre, har jeg jevnt over vært fornøyd med og sett verdien i alle fagene vi har hatt. Jeg har ikke angret en dag på at jeg valgte Høgskolen i Innlandet, og er stolt over at jeg snart har fullført det jeg anser som en solid og god bachelorgrad i psykologi.