Language: NOR | ENG

Dataspillavhengighet – fra uskyldig moro til psykisk diagnose

Ung mann foran datamaskin (Colourbox)

Nylig startet det 16. kullet opp med det samlings-og nettbaserte studiet i spillavhengighet ved høgskolen.

Det skjedde da rundt 50 deltakere møttes til samling på Gardermoen.

I tillegg til samlinger er det laget et nettstudium med utstrakt bruk av videoressurser i ulike sjangre for å formidle fagstoff og illustrere eksempler.

Dataspillavhengighet som egen diagnose

Fra og med 2018, definerte Verdens helseorganisasjon (WHO) overdreven data- og videospilling som et mentalt helseproblem og dataspillavhengighet ble en diagnose.

Pengespillavhengighet har vært definert som en diagnose siden 1980, mens diagnosen dataspillavhengighet er ny.

Med diagnosen, vil det etter all sannsynlighet bli lettere for den enkelte å få tilrettelagt hjelp.

Dataspillavhengige har tidligere ofte fulgt parallelle behandlingsforløp som pengespillavhengige, men nå må det tilrettelegges for mer spesialiserte forløp.  

Gir en forståelse av spillmarkedet

Høgskolen i Innlandet har i samarbeid med KoRus-Øst tilbudt studiet Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling årlig siden 2007.

Hittil har rundt 650 personer fra skole- velferds- og helsesektoren deltatt på opplæringsprogrammet.

Utgangspunktet i studiet er at pengespill og dataspill både har likheter og forskjeller, og at ulike former for avhengighet har mange felles komponenter.

Det faglige fokuset er på forståelse av spillmarkedet - ulike spill, reguleringer, møte med spilleavhengige, behandling og behandlingsmetoder.