Language: NOR | ENG

- Bry deg om det som skjer rundt deg

Bilde av lederne i StInn.

Arbeidsutvalget til Studentorganisasjonen i Innlandet. Fra venstre : Ida Karoline K. Kjønsberg (kommunikasjonsansvarlig), Alexander Eriksson (nestleder), Torje Martnes (leder), Thomas Brinck-Mortensen (fag- og forskningspolitisk ansvarlig) og Gesine Fischer (velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig). Foto : StInn. 

Studentorganisasjonen i Innlandet jobber for mer enn 14.000 studenters rettigheter. Psykisk helse er blant kampsakene for det kommende studieåret.

StInn ble opprettet i juli 2017 som følge av fusjonen av de tidligere studentdemokratiene Lillehammer Studentorganisasjon og Studentorganisasjonen i Hedmark. Har du betalt semesteravgift, er du som student automatisk medlem. Åpen, ambisiøs og ansvarlig er kjerneverdiene som skal kjennetegne organisasjonen.

- Den viktigste jobben vi gjør er det kontinuerlige arbeidet for å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Men vi er avhengige av dere studenter kommer med ønsker, og forteller hvordan dere vil at studenthverdagen skal være. Det er deres jobb. Si fra når dere er misfornøyd, eller ønsker at ting skal bli bedre, sier leder Torje Martnes.

StInn har fem kampsaker for 2019/2020, blant annet å forbedre psykisk helse i studentmassen. Martnes beskriver psykisk helse som et stort og vanskelig tema det er spesielt viktig å prate om og sette på dagsordenen.

- Motivasjon og trivsel er helt avgjørende for at studentene skal fullføre en grad, og komme seg videre i livet.

Jobber for studentene

StInn er en organisasjon med en klart definert struktur og oppbygning, der politikken bestemmes av Parlamentet som har parlamentsmøter tre ganger i semesteret. Studentrepresentanter fra samtlige studiesteder deltar, mens arbeidsutvalget består av fem tillitsvalgte som følger opp vedtakene fra Parlamentet i hverdagen. Målet er å være en fremtidsrettet interesseorganisasjon som arbeider proaktivt for studentene ved HINN, spesielt overfor myndighetene, Studentsamskipnaden i Innlandet og HINN.

- Vi kan svare på spørsmål fra studentene om stort og smått som handler om studentenes rettigheter, for eksempel om andelen studentboliger tilknyttet hvert studiested til spørsmål om kvaliteten på forelesningene. Finner du oss ikke, kan du bare sende en melding til oss på Facebook eller en e-post, oppfordrer Martnes.

Portrettbilde av Torje Martnes.

Torje Martnes er leder av Studentorganisasjonen i Innlandet. Foto : StInn.

Flere fordeler med å engasjere seg

StInn er representert med klassetillitsvalgte i samtlige klasser ved HINN, og har derfor flere hundre verv som nye studenter kan ta på seg. Det finnes også rundt 100 sentrale verv i StInn, samt i høgskolens råd og utvalg.

- Ledige verv finner du en oversikt over på stinn.no. Du burde også vurdere å melde deg som klassetillitsvalgt, og gjerne «henge» litt rundt StInn-kontoret og omgås med folk som allerede er med i organisasjonen. Som vi pleier å si: du har alltid en venn i StInn.

Martnes mener det er mange fordeler og muligheter knyttet til det å engasjere seg frivillig som student.

- Du får mulighet til å jobbe med saker som du brenner for. Du kan arbeide for å endre på ting du er misfornøyd med, og på denne måten kan du og mange flere få en bedre studenthverdag.

- StInn gir deg nyttig lærdom

Kombinasjonen av seriøse diskusjoner, godt sosialt miljø og en uhøytidelig tone gjør StInn til en god plass for å bryte meninger, spesielt for deg som er glad i å diskutere og debattere studentpolitikk.

- Det personlige utbyttet og erfaringene du får gjennom slike verv er noe av det viktigste, samtidig med at det føles godt å jobbe for å gjøre studietiden til studentene bedre. Vi lærer mye nytt, får nye venner og knytter kontakter. Lærdommen du kan få gjennom StInn er nyttig å ha med seg ut i arbeidslivet, og ser også bra ut på CV-en.

Sist endret: .