Language: NOR | ENG

Bredere erfaring og kunnskap med deltidsstudier.

Petter Fjugstad

I øvingslokalene på innlandet arena terningen er det fullt av liv. Elevene er delt i grupper og øver på ulike sykdomsforløp og teknikker innen sykepleie. Blant studentene finner vi Petter Fjugstad som studerer sykepleie på deltid.

Petter jobber som ambulansearbeider, men ønsket seg bredere erfaring og kunnskap. – det var viktig for meg å ikke gå meg fast i ett spor, men å trekke fagkunnskapen i flere retninger. På sikt ønsker jeg å jobbe på en legevakt eller ett mottak, eventuelt som helsesykepleier. Ettersom jeg allerede har fast jobb som ambulansemedarbeider, kone og tre barn hjemme var det nødvendig å finne ett studie jeg kunne kombinere med hverdagslivet. Jeg valgte sykepleierstudiet da jeg ikke har behov for spenningen som hører med ambulansefaget. - Jeg ønsker å kunne bidra mer og ser frem til å kunne jobbe mer forebyggende, sier Petter. 

Øvingslokale sette sprøyte

- Det å studere ved høgskolen har vært spennende og jeg har hatt en bratt læringskurve. Vi fikk en skikkelig pangstart og var i gang med forelesninger og øvelser i løpet av ett par dager. Vi som studerer deltid har samlinger med forelesninger og tid i øvingslokalene, eller er det mye selvstudier og gruppearbeid der vi er ansvarlige for egen læring. I forelesningene har vi engasjerte og kunnskapsrike forelesere, det gir mye energi og leselyst, smiler Petter.

Petter trekker fram øvingslokalene som det største trekkplastrene for valg av studiet. - Her får vi mye «Hands On» undervisning, noe jeg personlig tror jeg lærer mest av. Vi får mye praktisk trening, også her i grupper. Jeg oppfatter øvelsene som realistiske, selv om vi ikke alltid kan utføre øvelsene slik de ville vært i virkeligheten. – selv som ambulansearbeider opplever jeg ett svært høyt nivå på øvings-utstyret og lokalene. Vi trener både med hverandre og på dukker slik at vi får jobbet med ulike scenarioer. Vi som går på deltidsutdanning har de fleste forelesningene og øvingslokalene alene som en gruppe og vi trenger derfor ikke å dele tid og utstyr med heltidsstudentene, jeg mener det er viktig for oss som har lite tid, understreker Petter.

I klassen har vi ett godt læringsmiljø, og en ganske spredt gruppe med ulike erfaringer, alder og bakgrunn. Jeg tror dette gjør gruppen sterkere, da vi lærer mye av hverandre. Jeg tror studiet kan gi meg den bredden og erfaringen jeg er på jakt etter, avslutter Petter før han løper tilbake til undervisningen.