Language: NOR | ENG

Best på produksjon av studiepoeng

Studenter i biblioteket

Produktive studenter og produktive ansatte

Høgskolen i Innlandet er best på studiepoengproduksjon per faglig årsverk blant de offentlige universitetene og høgskolene i landet. 

Det viser tallene fra Tilstandsrapporten for høyere utdanning levert av Direktoratet for Internasjonalisering og kvalitet i utdanningen (Diku) i 2019. Rapporten viser at de private utdanningsinstitusjonene har en høyere produksjon enn de offentlige, noe som forklares med at de gjerne har stort fokus på å drive utdanninger, færre faglige årsverk og større klasser. Best av de private høgskolene er BI, med hele 2003,6 studiepoeng per faglig årsverk. 

Antallet studiepoeng per faglig årsverk er ett av flere mål på hvor mye utdanning samfunnet får for midlene som tildeles høyere utdanning. Et normalt studieår innebærer at studentene skal avlegge 60 studiepoeng. 

Suveren

Høgskolen i Innlandet troner suverent øverst på listen over de offentlige universitetene og høgskolene, med 826 studiepoeng pr faglige årsverk. Flere av de andre universitetene ligger langt lavere, for eksempel NTNU med 364 studiepoeng per faglige årsverk, 334 for Universitetet i Bergen og 291 for Universitetet i Oslo.

I en artikkel i Khrono gjør HINN-rektor Kathrine Skretting rede for hvorfor høgskolen scorer godt på denne indikatoren.

Undervisning er tyngdepunkt

Høgskolen i Innlandet har lavest basisfinansiering av de offentlige universiteter og høgskoler. Samtidig viser andre tall at Innlandet er blant de beste i klassen når man ser på BOA-inntekter (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) per faglig årsverk.

Skretting

Rektor Kathrine Skretting

-Vi er gode på å levere campusundervisning, og vi er gode på livslang læring. Vi har mange studier hvor vi bruker digitale løsninger og tilbyr studier nett- og samlingsbasert. Dette er spesielt viktig for å nå voksne studenter som ikke har anledning til å studere fast ved et studiested. Vi har fokus på utdanning og utgjør et tyngdepunkt her, sier Skretting. 

Hun trekker her fram at når man ser på gjennomføring og frafall på bachelorutdanninger så er Innlandet blant de som får flest raskest gjennom gradsutdanningene. Skretting trekker fram andre tall fra studiebarometeret som viser at studentene ved Høgskolen i Innlandet jevnt over er litt mer fornøyd enn gjennomsnittsstudenten i Norge.

-Vi holder til i en region med store avstander, og har arbeidet målrettet med digitalisering av utdanningene over lang tid. Samtidig viser andre tall at vi ligger greit an på hvor mye tid vi bruker på forskning. Tilstandsrapporten viser at på OsloMet bruker de faglige årsverkene i snitt 25 prosent av tiden sin på forskning, Universitetet i Sørøst-Norge 30 prosent, og Høgskolen Innlandet midt imellom på 28 prosent, sier Skretting.

Norge har plass til ulike universiteter

Hun trekker fram at det ikke er overraskende at det er forskjeller mellom høgskolene, de nye universitetene og de gamle breddeuniversitetene.

- Vi har ikke, og skal ikke ha, mål om å bli som Universitetet i Oslo, som tar mål av seg til å være et ledende forskningsuniversitet i europeisk sammenheng. Norge trenger et universitet som UiO, men også et mer profesjonstungt og regionalt basert universitet som Høgskolen i Innlandet blir, legger Skretting til.

Deretter vender hun tilbake til forskningen ved Høgskolen i Innlandet.

- Vi jobber målrettet for å sikre kvaliteten på forskningsvirksomheten i høgskolen. Vi tenker strategisk når vi planlegger hvordan vi bruker våre forskningsressurser. Akkrediteringsbestemmelsene har krav om forskningsbasert utdanning, slik at institusjonens forskning bidrar til å styrke studieprogrammene. Tette bånd mellom FoU og utdanning er viktig i en institusjon som vår, sier Skretting.

Hun sier høgskolen i Innlandet synes det var helt på sin plass at NOKUT strammet inn kravene til FoU knyttet til utdanningene. Hun understreker at HINN har styrket sitt faglige arbeid over lang tid.

— Men jeg kan jo legge til at vi har ikke som mål å øke produksjonen av studiepoeng per faglige årsverk, avslutter Skretting til Khrono. 

Les hele artikkelen i Khrono

 

Sist endret: .