Language: NOR | ENG

Beredskap og krisehåndtering på timeplanen

Beredskap og krisehåndtering på timeplanen

På bildet fra venstre: avdedlingsleder Kjetil Furuberg (Norsk Vann), sikkerhets- og beredskapsrådgiver Lene Veraas (Drammen kommune), dekan Peer Jacob Svenkerud (HiNN), fylkesberedskapssjef Innlandet Asbjørn Lund (Fylkesmannen), direktør Thomas Breen (Norsk Vann) og førsteamanuensis Bjørn T. Bakken (HiNN). (Foto: Norsk vann)

Onsdag 11. september gikk startskuddet for nok et år med studiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» med Høgskolen i Innlandet som leverandør.

Dette er det andre året deltidsstudiet tilbys, og 25 motiverte fagfolk fra vannbransjen har satt seg på skolebenken denne høsten for å lære mer om temaet. Studiet er initiert av bransjen selv. 

Studentene kommer fra hele landet, fra kommuner, interkommunale selskaper, private og kommunale vann- og avløpsselskaper og fra myndigheter som Folkehelseinstituttet. Felles for dem alle er at de ønsker å heve sin kompetanse på beredskap og krisehåndtering.  

Et helt nødvendig studium

Asbjørn Lund, fylkesberedskapssjef i Innlandet, hadde gleden av å åpne studiet. Han konkluderte med at det var på høy tid å få etablert et slikt studium, på bakgrunn av stadig oftere hendelser knyttet til beredskap, også på drikkevannsområdet. 

- Dette studiet bør være etterspurt når det blir enda mer allment kjent, særlig i kommunal sektor, sa Lund. 

I sin velkomsttale til forsamlingen sa Thomas Breen, direktør i Norsk Vann, at det var en glede å se en slik dedikert gjeng, som ønsker å lære mer om temaet. Han mente at bransjen uten tvil har behov for å lære mer om beredskap og krisehåndtering. Dette på bakgrunn av en stadig mer komplisert infrastruktur, mer krevende forbrukere, medier som henger tettere på og potensielt større og oftere trusler i framtida. Han dro også fram viktigheten av å ikke bare være rustet for en vannfaglig krise, men også å kunne håndtere en eventuell kommunikasjonskrise i kjølvannet av en hendelse, noe som hendelsen på Askøy i sommer var et eksempel på.

Breen takket Høgskolen i Innlandet for det gode samarbeidet ved opprettelsen av studiet. 

Les hele artikkelen på nettsidene til Norsk vann