Language: NOR | ENG

Bacheloroppgave i samarbeid med Hærens våpenskole

Overleverer BA-oppgave til Hærens våpenskole

Studentene Mathias Jensen og Hans Christian Paulsen på BA spillteknologi og simulering har i sin bacheloroppgave samarbeidet med Hærens våpenskole om å utvikle en bedre kjøresimulator. 28. juni kunne overlevere oppgaven til fagsjef ved Hærens våpenskole på Rena, oberst Sven Bjerke. 

Hva gjør Hærens våpenskole når de trenger hjelp til å videreutvikle kjøresimulatoren sin? Jo, de inngår samarbeid med bachelorstudenter i spillteknologi og simulering ved Høgskolen i Innlandet.

INN-studentene Mathias Jensen og Hans Christian Paulsen har nettopp lagt bak seg en særdeles spennende jobb med sin bacheloroppgave. De har hjulpet Hærens våpenskole på Rena med å utvikle en mer realistisk øvingssimulator for førere av stridsvogner, andre militære kjøretøy, helikoptre og fly.  

-Oppgaven vår har i korte trekk gått ut på å lage en driver som kobler sammen data fra de ulike systemene som inngår i kjøresimulatoren, og omdanner disse til impulser som får simulatorstolene til å bevege seg i samsvar med det som skjer på skjermene eller i VR-brillene. Når for eksempel en stridsvogn kjører over en bakketopp vil simulatorstolen bevege seg på tilnærmelsesvis samme måte som den gjør i den fysiske stridsvognen, forklarer Mathias Jensen (21).

Øker kvaliteten i treningen

Fagsjef ved Hærens våpenskole, oberst Sven Bjerke, forteller at de i stadig større grad er avhengige av å kunne trene soldatene ved hjelp av simulatorer.

-Det er helt nødvendig for å øke kvaliteten på mannskapet og for å redusere kostnader. Det er vanskelig å drive mengdetrening med kjøretøyene våre, både på grunn av stor slitasje på utstyret og store miljømessige utfordringer, sier Bjerke.

Bjerke forklarer at de har slitt med å gjengi terrengfølelsen på tidligere simulatorer.

-Vi håper at vi nå kommer nærmere en «live-følelse» i simulatorene våre, og at vi kan få noe mer ut av treningen enn bare å øve på prosedyrer, sier obersten før han tar oss med inn i simulatorrommet for en test.

Kjøresimulator hos Hærens våpenskole på Rena

Oberst Sven Bjerke har tatt plass bak spakene på et av Hærens helikoptre. Stolen han sitter i får impulser fra driveren studentene har laget og får stolen til å bevege seg.

Lærerikt samarbeid

Oberst Bjerke tar selv plass i stolen som er koblet til en helikoptersimulator. Med VR-brillene og øreklokkene på forsvinner han inn i en virtuell virkelighet og blir borte for oss tilskuere. Bak følger de to studentene spent med på om obersten klarer brasene.

-Det har vært et utrolig morsomt og lærerikt samarbeid med Hæren, sier Hans Christian Paulsen (24). Vi har jobbet mye med å teste ulike kjøretøy og tune parametere for å kunne få en mest mulig realistisk kjøregjengivelse.

-Vi har fått full støtte og veldig god veiledning fra de dyktige ingeniørene ved Simulatorseksjonen, og sammen har vi fått til et godt resultat, mener Paulsen.

-Grønne fjes og det som verre er

Studentene har også sett på et problem som ofte er forbundet med bruk av VR-briller, nemlig såkalt motion sickness eller cyber sickness.

-Vi ville prøve å identifisere hva som gjør at folk blir «bilsyke» når de bruker VR-briller. Det handler om at balansesensorene blir lurt – hjernen tror at du er i bevegelse fordi øynene forteller den det, mens du egentlig sitter i ro – og da blir det grønne fjes og det som verre er, forklarer Jensen og skotter bort på obersten i simulatorstolen. Foreløpig er ansiktsfargen hans grei.

-Det gikk med noen frivillige i forsøkene våre, men vi kom egentlig ikke frem til noen endelig konklusjon på problemet annet enn at det ser ut til at dette også kan tillæres. Det vil si at jo mer du utsetter deg for ubehaget dess mindre syk blir du, sier Jensen.

Imponert

Oberst Bjerke klatrer endelig ut av simulatorstolen og kan gi godkjentstempel på opplevelsen.

-Dette var imponerende og gir en helt annen dimensjon til simulatortreningen. Det er ikke merkbar forsinkelse mellom det jeg ser og opplever gjennom VR-brillene og den responsen stolen jeg sitter i gir. Ikke ble jeg syk heller, legger han fornøyd til.

-Nå blir det opp til oss i Forsvaret å jobbe videre med dette, gjerne i samarbeid med studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet. Det er veldig praktisk med nærhet til slike kompetansemiljøer, og dette har vært en utelukkende positiv opplevelse for oss, legger obersten til.

Vi gratulerer studentene med vel gjennomført bachelorutdanning ved Høgskolen i Innlandet, og ønsker dem all mulig lykke til videre!