Language: NOR | ENG

Bachelormarkering på Rena

Avgangsstudenter på Rena i trappa 2019 (foto: HINN)

Prodekan for utdanning, Kristin Stevik, sto for utdeling av diplomer til kandidatene, sammen med de programansvarlige for de respektive studier (foto: HINN)

Tirsdag 21. mai var det høytidelig bachelormarkering for avgangsstudentene på høgskolens studiested på Rena.

Dekan Peer Jacob Svenkerud ønsket velkommen. I tillegg til å gratulere kandidatene med bachelorgraden, framhevet han det å være forberedt til å søke kunnskap resten av livet, som noe av den viktigste gevinsten kandidatene vil sitte igjen med etter tre års utdanning.

Svenkerud fikk med seg et fullsatt auditorium i et tre ganger hurra for kandidatene, før han introduserte musikerne Axel Wold Lamborg og Simen Ekeberg, som stod for kulturinnslagene under seremonien.

- Én ting kan ingen ta fra dere, nemlig utdanningen deres!

Dagens hovedtaler var professor Bent Sofus TranøyTranøy tok utgangspunkt i hva voksengenerasjonen i Norge overlater til generasjonen som skal ta over, herunder en solid økonomi og velfungerende institusjoner.

- Ingen andre land enn de nordiske, har til noen tid, fungert bedre, påpekte Tranøy. Samtidig møter neste generasjonen betydelig utfordringer, i form av klimakrisen, Fake News og et boligmarkedet som favoriserer middelaldrende menn med nedbetalte lån. Ytterligere et område, er et arbeidsmarked som i økende grad preges av korte kontrakter og fravær av oppsigelsesvern.

Denne siste utfordringen er det imidlertid enklere å gjøre noe med, påpekte Tranøy. Her var oppfordringen til kandidatene å organisere seg, for å ivareta egne interesser.

- Dessuten har dere tilegnet dere både kunnskap og dannelse, som skal kunne hjelpe dere å håndtere utfordringene, fortsatte Tranøy, før han introduserte filosofen Arne Ness’ «saklighetsråd», som et godt utgangspunkt for å kunne håndtere utfordringer og uenigheter. Rådene går ut på å unngå tendensiøst utenomsnakk, tendensiøse gjengivelser av informasjon, bruk av «stråmenn», ironi, etc.

– En må tåle andres normative synspunkter, uansett hvor uenig en måtte være. Vi må bevare respekten for ulike meninger. Saklige argumenter må være deres våpen, sa Tranøy. Før han, til latter fra salen,  tilføyde at tilnærmingen også kan anbefales i parforhold.

Tranøy avsluttet med å vise til et aksiom som står sterkt i den jødiske kulturen; at man alltid må være forberedt på å kunne miste alt og måtte bryte opp fra alt, men én ting kan ingen ta fra dere, nemlig utdanningen deres!

- Den kan dere eventuelt bare utvide, avsluttet Tranøy. 

Inngangsbillett til arbeidslivet

Ordfører i Åmot kommune, Ole Gustav Narud, gratulerte kandidatene med en inngangsbillett til arbeidslivet.

- Dere har tatt et betydelig steg på vegen, sa Narud. 

Han trakk også fram hvor viktig det er for Åmot kommune å bidra til å skape et lokalsamfunn som legger best mulig til rette for at studentene skal lykkes på Rena. Narud avsluttet med å lese Hamsuns dikt «Om hundre år er allting glemt», og påpekte at det viktigste er ikke å bli berømt og ikke glemt, men å leve livet.

- Vær stolte og glade over det dere har prestert, og lykke til videre, avsluttet Narud. 

Svenkerud ønsket avslutningsvis kandidatene velkommen tilbake til høgskolen ved en senere anledning.