Language: NOR | ENG

Avtalen med Elsevier blir ikke fornyet

Foto: Colourbox

Norske forskningsinstitusjoner har besluttet å ikke forlenge avtale med forlaget Elsevier. Se hvordan du får tak i artikler i tidsskrift vi ikke lenger har tilgang til.

Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019.

Oppsigelsen av avtalen betyr at ansatte og studenter ved HINN ikke lenger får tilgang til de omlag 2400 tidsskriftene i  Elsevier's Freedom Collection, via plattformen ScienceDirect. Forskere vil fremdeles ha mulighet til å publisere artikler i tidsskriftene.

Hvordan få tilgang til artikler fra Elsevier?

Trenger du hjelp til å få tak i artikler?

Ta kontakt med ditt bibliotek for å få hjelp.

Sist endret: .