Language: NOR | ENG

Arrangerer nasjonal beredskapskonferanse på Elverum

Redningsmannskap i aksjon (foto: HINN)

Årets tema for konferansen 6. og 7. mai er “Totalforsvaret – hvordan forsvarer vi oss mot fremtidens ukjente trusler?”

For tredje år på rad arrangerer Høgskolen i Innlandet (HINN), Forsvarets høgskole (FHS) og Politihøgskolen (PHS) Nasjonal beredskapskonferanse.

Konferansen tar opp spennende og dagsaktuelle problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering:

  • Er befolkningen forberedt på å klare seg selv noen dager?
  • Hva gjør vi om strøm, mat og vann er borte over lengre tid?
  • Har vi god nok beredskap mot digitale trusler?

Arena for debatt om totalforsvaret

Utfordringene peker mot at både sivilsamfunn og beredskapsaktører må trekke i samme retning.

- I et samfunn som endres hele tiden må vi også ha et troverdig totalforsvar. Kort fortalt er totalforsvaret hvordan alle som jobber med beredskap i Norge kommer sammen for å håndtere de aller vanskeligste krisene, sier Per Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Vi ønsker å skape en arena for debatt som er både tankevekkende og løsningsorientert. Hovedtemaene på årets nasjonale beredskapskonferanse er egenberedskap i befolkningen, ukjente trusler, fremtidscenarier og erfaringsutveksling fra inn- og utland.

To statsråder til konferansen

Ingvil Smines Tybring-Gjedde Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde kommer til konferansen (foto: Thomas Brun, NTB Scanpix)

- Vi trekker inn nasjonale og internasjonale ledere og fagpersoner med praktisk erfaring fra håndtering av terror og andre typer uønskede hendelser, og som vil dele av sin erfaring og peke på læringsmomenter fra slike hendelser, sier dekan ved Handelshøgskolen Innlandet Peer Jacob Svenkerud.

Både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde vil bidra med foredrag på konferansen.

Bred målgruppe av operative ledere innen beredskap og krisehåndtering

Målgrupper for konferansen er operative ledere innenfor politi, forsvar, brann & redning, kommunal og regional administrasjon, statsforvaltningen, industri og næringsliv, helsesektoren, frivillige organisasjoner, og studenter/fagpersoner innen beredskap- og krisehåndteringsrelaterte fag.