Language: NOR | ENG

Aasbrenn i regjeringsoppnevnt utvalg

Portrett av Aasbrenn

Høgskoledosent Aasbrenn blir del av viktig regjeringsutvalg som skal levere en rapport i løpet av neste år. 

Høgskoledosent Kristian Aasbrenn ved Høgskolen i Innlandet skal delta i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal  utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene

Utvalget skal skaffe kunnskap om utviklingen mot økt andel eldre og færre i yrkesaktiv alder, identifisere konsekvenser og utfordringer og foreslå hvordan utfordringene kan bli møtt.

Rendølen er ett av sju medlemmer i utvalget. Professor emeritus Victor Norman er leder.