Language: NOR | ENG

25 år med barnevern-, sosionom- og vernepleieutdanning

Illustrasjonsbilde barnevern

HINN markerer at det er 25 år siden de første kandidatene fra barnevern-, sosionom- og vernepleieutdanningene ble uteksaminert. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Høgskolen i Innlandet markerer at det er 25 år siden de første barnevern-, sosionom- og vernepleie-kullene ble uteksaminert.

Fredag 1. november markerer Høgskolen i Innlandet at det er 25 år siden de første Barnevern-, Sosionom- og Vernepleie-kullene ble uteksaminert. Studiene startet opp høsten 1991 med 90 studenter. Ganske raskt ble kullene større, og siden starten har rundt 5000 studenter blitt uteksaminert.

Jubileet markeres med et fagseminar på studiested Lillehammer fredag 1.november fra klokken 14.15 til ca 17.00. Arrangementet starter i Glassgården med servering av fingermat og mineralvann, før seminaret fortsetter i Auditorium C.

Program

Programmet er som følger:

  • Åpning ved rektor Katrine Skretting
  • Professor Rolf Rønning HINN: Et lokalt historisk, nåtidig og fremtidig blikk på BSV-utdanningene ved høgskolen: De faglige og organisatoriske grunnideene ved oppstart; hvordan utviklet det seg; hvor står vi?
  • Dosent Øystein Henriksen, Nord universitet: Et nasjonalt historisk, nåtidig og fremtidig blikk på BSV-utdanningene: Hvilke velferdspolitiske og utdanningspolitiske føringer lar lagt og legger premisser for utdanningenes innhold og organisering?
  • Pause
  • Paneldebatt med professor Rolf Rønning, dosent Øystein Henriksen, Nord universitet, og representanter fra høgskolens tre BSV-studier.
  • Sluttbemerkninger ved dekan Ingrid Guldvik, Fakultet for helse- og sosial- vitenskap.

Programleder er instituttleder ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning, Grethe Nedland

Velkommen!