Language: NOR | ENG

1,3 millioner til lærerkvalifisering

Illustrasjonsbilde av lærer i klasse

Høgskolen i Innlandet får midler til å få flere til å fullføre lærerutdanningen sin.

Kunnskapsdepartementet har bevilget 1,3 millioner kroner til Høgskolen i Innlandet til tiltak for å få flere til å fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning.

-Vi ønsker at de som jobber i skolen, men ikke har fullført lærerutdanningen, skal få mulighet til å fullføre denne. Da får de en solid kompetanse og kan tilsettes fast i skolen. Alle elever skal møte kvalifiserte lærere. På den måten ruster vi dem for å møte morgendagens utfordringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). 

Selv om ferske tall viser at andelen ukvalifiserte lærere går ned, er det fortsatt nesten 200 lærere i Hedmark og Oppland som mangler godkjent utdanning, skriver KD i en pressemelding. En del har gjennomført deler av lærerutdanningen, men av ulike grunner ikke fullført. Nå får Høgskolen i Innlandet (HINN) 1,3 millioner kroner for å få flere til å fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning.

I høst startet UiT- Norges arktiske universitet og Nord universitet opp en forsøksordning for de som har begynt på, men ikke fullført hele lærerutdanningen. Om lag 50 personer er nå i gang med å kvalifisere seg som lærer gjennom denne ordningen. Nå vil Nybø at flere universiteter og høyskoler skal lære av erfaringene i nord, og opprette tilsvarende tilbud.

– HINN får nå 1,3 millioner kroner til å arbeide videre med dette, og jeg ser fram til at dette vil gi flere kvalifiserte lærere for elevene i Innlandet, sier Nybø.

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved HINN, Morten Ørbeck, er glad for satsingen.

-Dette gir oss muligheter til å gjøre en ekstra innsats ift å øke rekrutteringen av kvalifiserte lærere til barneskolene. Ordningen går ut på å lage noen skreddersydde gradsgivende løsninger retter mot tidligere studenter ved de fireårige allmenn- eller grunnskolelærerutdanningene som av ulike grunner ikke fullførte utdanningen, forklarer Ørbeck. 

Skreddersydd utdanning

De som jobber i skolen, men mangler godkjent lærerutdanning, har ulike forutsetninger og studiet må derfor tilpasses den enkelte. Noen mangler bare ett fag og kan gjøre ferdig lærerutdanningen på kort tid. For andre vil det kreve mer innsats og tid.

– Nå skal HINN undersøke hvor mange i regionen som kan ha behov for et skreddersydd studietilbud for å fullføre lærerutdanningen sin, og hva som kreves for å sette i gang en slik ordning.  Målet er at skolene i regionen får enda flere kvalifiserte lærere, sier Nybø.

Forsøksordningen er tidsbegrenset, og alle som tas opp, må fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning innen 2025.  

Utviklingen i Hedmark og Oppland går i riktig retning når det gjelder bruken av ukvalifiserte i skolen. Ferske tall fra GSI viser at det for dette skoleåret er om lag 190 lærerårsverk som blir utført av ukvalifiserte i Hedmark og Oppland. Denne andelen er lavere i år enn i fjor. For skoleåret 2019/2020 gikk andelen ned til 3,7 % fra 4,4 % året før.