Utgir bok om norsk som andrespråk

Utsnitt av bokcover Norsk som andrespråk (Cappelen Damm)

Boka er utgitt på Cappelen Damm forlag (Ill.: Cappelen Damm)

Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge? Førsteamanuensis Gunhild Randen har nylig utgitt boka "Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling".

Randen har redigert boka sammen med Ann-Kristin H. Gujord fra Universitetet i Bergen og flere HINN-forskere bidrar med kapitler.

Presenterer ny kunnskap

Gunhild Randen (foto: Cappelen Damm)

Redaktør Gunhild Randen er førsteamanuensis i norsk ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (foto: Cappelen Damm)

Boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap.

Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt.

Redaktør Gunhild Randen er førsteamanuensis i norsk ved  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og underviser og veileder i fagene andrespråkspedagogikk og andrespråksdidaktikk på grunnskolelærerutdanningene og i etter- og videreutdanningskurs for lærere.

Forskningsinteressene hennes er blant annet testing og kartlegging av språk, andrespråksutvikling, begynneropplæring og språklig bevissthet. Hun har skrevet doktoravhandling om kartlegging av flerspråklige elevers språkferdigheter ved skolestart.

Bidrag fra forskningsmiljøet

Gunhild Randen har sammen med Gujord skrevet innledningskapittelet.

Forfatterne av de øvrige kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet. Øvrige kapitler fra forfattere tilsatt ved Høgskolen i Innlandet er:

Sist endret: .