- Uteområdene har et ubrukt potensial

Bilde av fotballbanen ved HINN Lillehammer.

Uteområdene ved HINN Lillehammer har nå blitt undersøkt nærmere gjennom et prosjektarbeid gjennomført av studenter på Master i miljøpsykologi. 

Bruken av uteområdene økte betraktelig etter at sittemøbler ble satt ut. Det er konklusjonen fra et ferskt prosjektarbeid. 

Prosjektarbeidet er del av emnet « Innføring i miljøpsykologi» for førsteårsstudentene på Master i miljøpsykologi på HINN Lillehammer. Anne Hagerup Larsen er en av studentene som har deltatt i prosjektet.

Kort fortalt ønsket studentene seg flere utendørsaktiviteter.

Tilrettelegging gir mer aktivitet

- Vi fant ut at bruken av uteområdene ved HINN Lillehammer økte betydelig etter at vi satte ut sittemøbler. Endringen i bruken var signifikant. Funnet indikerer at man med god tilrettelegging kan få større aktivitet på uteområdene, noe mange av intervjuobjektene våre etterlyste.  

I forbindelse med prosjektarbeidet har studentene intervjuet flere personer både på Storhove og som var på plass i Søndre Park i forbindelse med Generation Games. I tillegg har de observert bruken av uteområdene.

Larsen tror funnene deres også er gjeldende for de andre studiestedene til HINN.

Benk

Oppfordrer til å ta uteområder i bruk

- Vårt prosjekt er nå avsluttet, men jeg håper at funnene vil bli tatt tak i. Det er mange studentgrupper på HINN som kan se nærmere på dette, og forhåpentligvis organisere noe. For eksempel utekino til våren, eller andre ting. Det er kun fantasien som setter begrensninger.

Hagerup Larsen oppfordrer derfor studenter ved studiestedene til å komme med innspill slik at uteområdene blir tatt i bruk i enda større grad enn i dag. Hun viser til utekinoen med "Løvenes Konge" i Søndre Park i Lillehammer som et eksempel på et arrangement som viste seg å bli vellykket.

- Det de fleste intervjuobjektene etterlyste var flere utendørsaktiviteter. Kanskje vet ikke alle at det for eksempel på Lillehammer er både volleyball- og fotballbane rett utenfor?  Forhåpentligvis kommer det inn flere gode forslag som det kan bygges videre på i fremtiden.

Sist endret: .