Universitetssøknaden overlevert

Universitetssøknaden overlevert

Etter mange års hardt og målrettet arbeid kunne endelig rektor Kathrine Skretting overlevere Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT. (Foto: Jørgen Klein)

Klokken 10 i dag kunne endelig rektor Kathrine Skretting og prosjektleder Jørgen Klein overrekke Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til NOKUT.

- Prosessen mot et eget universitet i Innlandet har gått over flere tiår, inkludert fusjonen mellom to tidligere separate høgskoler. Kort oppsummert har prosessen medført betydelig faglig styrking og muliggjort den søknaden som leveres i dag. Hele regionen vår har støttet oss, og våre egne medarbeidere har arbeidet hardt, dedikert og målrettet. I og med overleveringen av søknaden er en milepæl nådd, det medfører følelser, både av takknemlighet og spenning, sier rektor Kathrine Skretting.

Stolt og takknemlig

- Ikke minst er jeg stolt over hva vi har fått til og glad for at vi nå er i posisjon til å søke om å bli universitet. Jeg er ydmyk i forhold til alt det gode arbeidet som mine forgjengere har lagt ned som rektorer, og overfor dedikerte ledere og medarbeidere som har stått på for å realisere ambisjonene og høgskolestyrer som har våget å satse, sier Skretting.

- Og så er jeg veldig takknemlig for den støtten vi har hatt i regionen vår alle disse årene, både økonomisk og politisk. KUF-fondet, som ble bygget opp av mange gode hjelpere under Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU), var helt vesentlig for utviklingen av doktorgradsprogrammene våre, som hele universitetssatsingen hviler på. I tillegg vil jeg trekke frem støtten fra Sparebankstiftelsen som har vært avgjørende for innspurten vår. Tusen takk, alle sammen, sier rektoren, som også er sikker på at investeringene vil lønne seg for regionen.

- Det universitetet vi vil realisere, skal virke i tett samhandling med regionens samfunns- og arbeidsliv. Ny kunnskap skal produseres i samarbeid. Vi vil bidra med grunnforskning, men også utgjøre en arena for kunnskapsutvikling som er nyttig og relevant for våre omgivelser, og levere konkrete bidrag til fornying av studier, både for unge studenter på campus og for voksne som søker videreutdanning. Universitetet vil styrke regional kompetanse og bidra til vekst og utvikling, sier hun.

Ikke helt i mål

Søknaden er på 350 sider, og med vedleggene på nesten 1000 sider er det en tung bør som er løftet over fra høgskolen til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). 

Rektoren er likevel klar på at jobben på langt nær er gjort med søknadsoverleveringen.

- 2019 blir det et spennende år. Dokumentasjonen vi har levert, som skal vise at vi oppfyller kravene til å bli universitet, vil bli nøye vurdert av de sakkyndige komiteene som NOKUT nedsetter. Vi må fortsette arbeidet med å sikre kvalitet i utdanning og forskning, for universitet er ikke bare noe vi skal bli – det er noe vi skal være, på lang sikt, slår Skretting fast.

Søknaden skal nå igjennom en administrativ behandling i NOKUT. Deretter vil den bli sendt til en sakkyndige komite for vurdering. Til støtte i arbeidet vil sakkyndige spesialister på doktorgradsområdene også bli benyttet.  Dokumentasjonen vil bli grundig gjennomgått, og vi ser ikke bort fra at komiteen kan etterspørre mer dokumentasjon der de ønsker å borre dypere. De vil antakeligvis komme på institusjonsbesøk tidlig på høsten 2019.

Svar neste jul?

- Dette er en prosess som gjøres nøye og som tar tid. Vi kan nok ikke vente å få noen endelig beslutning før mot jul igjen neste år, sier prosjektleder Jørgen Klein. Han og rådgiver Ragnhild Narum har stått for det massive arbeidet med å føre søknaden i pennen.  

Jørgen og Ragnhild med bunken

Jørgen Klein og Ragnhild Narum har ført søknaden i pennen.

Parallelt med behandlingen av universitetssøknaden skal også høgskolens system for å sikre utdanningskvalitet opp til eksamen. Kvalitetssystemet må nemlig få godkjentstempel før høgskolen kan gjøre seg opp håp om å ta steget over i toppdivisjonen som universitet.

 

Kontaktpersoner:

Rektor Kathrine Skretting, tlf 951 36 364

Prosjektleder Jørgen Klein, tlf 980 34 451

 

Sist endret: .