Language: NOR | ENG

Tre priser utdelt under HINNs årsfest

Portrettbilde av de tre prisvinnerne.

De tre prisvinnerne. Fra venstre : Karen Marie Mathisen, Sveinung Jørgensen og Frøydis Myromslien. 

Formidlings, Forsknings og Utdanningskvalitetsprisen gikk til Sveinung Jørgensen, forskergruppen for reproduksjonsbiologi og Institutt for skog og utmarksfag.  

Førsteamanuensis Sveinung Jørgensen ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap fikk Formidlingsprisen. Han ble nominert for sitt arbeid med å sette bærekraftig business på agendaen. Juryen har følgende begrunnelse for at han fikk Formidlingsprisen, og med det en pris på 25.000 kroner.

- Årets vinner er et eksempel på den nye forskergenerasjonen, som ønsker at forskningen skal føre til forandring, har impact, og betyr noe for samfunnsutviklingen. Vinneren er ikke bare opptatt av å formidle egen forskning, men også av å gjøre andre forskeres resultater på området tilgjengelig. Årets vinner har betydelig bredde i formidlingsarbeidet sitt, og effekten av hans arbeid er utvilsomt stor.

Forskningsprisen til forskergruppen for reproduksjonsbiologi

Forskningsprisen skal sette fokus på, og stimulere til fremragende forskning ved HINN. Prisen på 25.000 kroner gikk til forskergruppa for reproduksjonsbioteknologi, der kjernen består av professor Elisabeth Kommisrud, førsteamanuensis Frøydis Myromslien og førsteamanuensis Rafi Ahmad. Juryen skriver følgende i sin begrunnelse.

- Forskergruppa utgjør en nasjonal spydspiss for forskning innen reproduksjon på økonomisk viktige husdyrarter og oppdrettsfisk. Gruppen har lykkes med å holde høy kvalitet over lang tid, og mestrer på en forbilledlig måte å kombinere det næringsrettede og samfunnsnyttige, med å produsere vitenskap på internasjonalt nivå. Forskergruppa innfrir samtlige av Forskningsprisens kriterier.

Utdanningskvalitetsprisen til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Utdanningskvalitetsprisen er ment å belønne eksemplarisk arbeid med utdanningskvalitet ved HINN, og stimulere fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene. Denne gang gikk prisen til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, og mer spesifikt til fagmiljøet knyttet til bacheloroppgavene ved Institutt for skog og utmarksfag.  

Prosjektet "Akademisk utvikling og gjennomstrømming i bachelorløpet" ble trukket fram, og prisen ble mottatt på scenen av førsteamanuensis Karen Marie Mathisen

-Fagmiljøet har jobbet systematisk og målrettet med økt kvalitet og gjennomstrømming på bachelorløpene sine. På en systematisk måte har vinneren innlemmet studentene i et akademisk fellesskap, og denne oppfølgingen av bachelorstudenter er et god pedagogisk tiltak med høy overføringsverdi til andre bachelorløp, heter det i innstillingen til prisen. 

Ny visuell profil lansert internt

Prisene er en tradisjon for den fusjonerte høgskolen, der intensjonen er å fokusere på høgskolens tre hovedområder og samtidig styrke etableringen av en høgskole, noe som også har blitt et av de tre hovedmålene for høgskolens strategi fram mot 2020.

I tillegg til utdeling av priser var det presentasjon av nye doktorer og høgskolens nye visuelle identitet. Nye professorer, dosenter og førstelektorer ble også hedret.