Language: NOR | ENG

Tildelt UNESCO Chair for bærekraftig utvikling

Rektor Kathrine Skretting og førstelektor Victoria W. Thoresen med utnevnelsen (foto: HINN)

Rektor Kathrine Skretting gratulerer førstelektor Victoria W. Thoresen med fornyelsen av UNESCO Chair (foto: HINN)

FNs organisasjon for utdanning, kultur og vitenskap, UNESCO, har fornyet Høgskolen i Innlandets «UNESCO Chair for Education about Sustainable Lifestyles» for en ny periode.

Hver periode er på fire år og fornyes dermed fra årsskifte til 2023.

Tildeles fagmiljøer som utmerker seg

UNESCO Chair er en utnevnelse som gis institusjoner verden rundt som har fagmiljøer som utmerker seg internasjonalt innenfor utvalgte områder. Ordningen ble etablert i 1992.

FNs UNESCO Chair og UNITWIN nettverk fungerer som tankesmier og brobyggere mellom akademia, sivilsamfunn, lokalsamfunn, forskning og myndigheter. De informerer politiske beslutningstakere, initierer nye undervisningsområder, genererer innovasjon gjennom forskning og bidrar til berikelse av eksisterende universitetsprogram. På områder hvor man mangler kompetanse, har UNESCO Chairs og nettverk utviklet seg til kompetansesentre og bidrar til innovasjon på internasjonalt og lokalt nivå.

Skal sikre ekspertise og videre utvikling

Den gang Høgskolen i Hedmark ble tildelt UNESCO Chair i 2015 innen området "utdanning for bærekraftig levesett". Det var første gang en utdanningsinstitusjon i Norge fikk en slik status og høgskolens UNESCO Chair er den eneste i verden knyttet til temaet "utdanning for bærekraftig levesett".  

Tildelingen til Høgskolen i Innlandet er en anerkjennelse av arbeidet som er gjort i mer enn 20 år, ledet av førstelektor Victoria W. Thoresen. Høgskolen ble tildelt UNESCO Chair for å sikre ekspertisen og videreutviklingen av arbeidet med dette tema.

Høgskolens engasjement har skjedd i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Miljødepartementet og med 140 høyere utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner i over 50 land gjennom bl.a. The Consumer Citizenship Network and The Partnership for Education and Research about Responsible Living (PERL) og Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på HINN.