Language: NOR | ENG

Støtte til prosjekter i Vietnam og Nepal

Prosjektleder Kerstin Söderström med representanter fra VNU universitetet i Vietnam (foto: privat)

Fra venstre: Prosjektleder Kerstin Söderström med representanter fra samarbeidspartner VNU universitetet i Vietnam (foto: privat)

Høgskolen har fått støtte til to prosjekter fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

De to såkalte NORPART-prosjektene vil begge gå over en fem-årsperiode.

HINN har fått støtte til følgende prosjekter:

  1. "Adverse childhood experiences, health and sustainable development"
  2. "Capacity building for joint education and research in applied ecology"

Konsekvenser av barndomsbelastninger i Norge og Vietnam

NORPART-prosjektet «Adverse childhood experiences, health and sustainable development» skal utvikle og levere et studieemne på masternivå som gir norske og vietnamesiske psykologi- og sosialfagstudenter innsikt i hvordan barndomsbelastninger setter helse og utvikling i fare.

Prosjektet har et krysskulturelt og forebyggende perspektiv og skal inneholde både student- og lærerutveksling, seminarer i begge land og nettbaserte undervisningsressurser.

- NORPART-prosjektet er en gledelig anerkjennelse av det tematiske innholdet i søknaden, og opparbeidelsen av samarbeidsrelasjoner mellom de to institusjonene og mange partnere i praksisfeltet siden 2016, forteller prosjektleder Kerstin Söderström ved HINN. Fra Norge har vi med bl.a Senter for krisepsykologi, UiB og Regionalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (RVTS Vest).

Menneskers påvirkning på dyreliv og økosystemer i Himalaya

Det andre prosjektet som har fått innvilget støtte er "Capacity Building for joint education and research in applied ecology" skal ta for seg forsknings- og utdanningssamarbeid innen anvendt økologi og naturforvaltning mellom HINN og Kathmandu University i Nepal og National Trust for Nature Conservation, også i Nepal. Prosjektleder er professor Morten Odden ved HINN.

Samarbeidet innebærer ansatt- og studentutveksling og utvikling av et felles masterprogram innen anvendt økologi ved Kathmandu University.

Masterprogrammet vil blant annet tilby kurs i overvåkning av menneskers påvirkning på dyreliv og økosystemer i sentral Himalaya, i tett symbiose med forskning på feltet.

Hva er formålet med NORPART?

NORPART står for Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation, og har som overordnet mål å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet.

Les mer om NORPART

Sist endret: .