Language: NOR | ENG

Original og banebrytende masteroppgave

Original og banebrytende masteroppgave

Lana Amro har fått Engen-prisen for sin masteroppgave i tilpasset opplæring. Juryen mente den holdt et svært høyt nivå.

Amro mottar prisen for oppgaven «Nyankomne tospråklige elever i ordinærklasse i barneskole og transspråklig skrivepedagogikk.» 

Her er juryens begrunnelse for tildelingen:

Tildelingen av Engen-prisen skjer på bakgrunn av fire kriterier.

  • Kriterium 1 - Tema for oppgaven er av stor betydning for kunnskap om tilpasset opplæring og for praksisrelatert og profesjonsorientert kompetanse i barnehage og skole
  • Kriterium 2 - Oppgaven viser god oversikt og forståelse av relevant nasjonal og internasjonal forskning
  • Kriterium 3 - Prisvinner viser evne til å gjennomføre et selvstendig empirisk og teoriforankret forskningsarbeid
  • Kriterium 4 - Prisvinner skriver med en engasjerende, resonnerende og samtidig kritisk stemme

Det er sjeldent at en masteroppgave er original og banebrytende, men denne oppgaven er et unntak. Kandidaten har utarbeidet et teoretisk forankret skriveopplegg i samarbeid med lærerne til en nyankommen elev på barnetrinnet. Hun har både observert gjennomføringen av opplegget og intervjuet norsklæreren i mottaksklassen, norsklæreren i den ordinære klassen, den tospråklige assistenten og eleven for å få videre kunnskap om hvordan de opplevde skriveopplegget.

Kandidaten har lagt ned mye arbeid i å produsere et rikt materiale. Analysene er også svært grundige og pålitelige. Gjennom sine ferdigheter i både arabisk, norsk og engelsk, har hun fått en unik innsikt i hvordan en tospråklig elev utvikler seg som skriver ved å trekke veksler på hele sitt språklige repertoar.

Gjennom oppgaven viser kandidaten at flerspråklighet kan være en ressurs i skriving for nyankomne elever når lærere samarbeider omkring et helhetlig opplegg. Hun bidrar med dette i den aktuelle debatten om rettigheten til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring for nyankomne elever i norsk skole. I tillegg peker hun på viktigheten av å gjøre flerspråklighet til en ressurs for alle elever i norsk skole og ikke et minoritetsfenomen. 

Vi gratulerer! 

Lana-Amro

Professor Thor Ola Engen, prisvinner Lana Amro, veileder Joke Dewilde og dekan Morten Ørbeck