Language: NOR | ENG

Ny og spennende masterutdanning for ledere

illustrasjonsbilde

Ny spennende siviløkonomutdanning ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Innlandet har fått godkjent en ny siviløkonomutdanning – Master i økonomi og ledelse med en fordypning i digital ledelse og business analytics. 

NOKUT fattet vedtak om akkreditering 16. april. Det nye tilbudet legges ut for søkning med frist 1. juni. 

Hver dag samles det inn store mengder data om hver enkelt av oss - som kunde, medarbeider, bilist, kollektivtrafikant, mobilbruker, tv-titter, nettsurfer, osv. Dataene brukes i hovedsak til å gjøre livet enklere for oss, fra smartere billettsystemer og trafikkstyring, til skreddersydde annonser basert på interessene våre. Men de store mengdene innsamlede data kan også analyseres og settes sammen på andre måter og til nye formål.

 

Bård Tronvoll (foto: Ricardo foto)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

I tillegg får teknologiutviklingen frem innovasjon av nye tjenester. Innen alle områder, fra helse og omsorgssektoren til dagligvaresektoren, kommer det mange nye teknologiske løsninger som påvirker mulighetene til mer tilpassede tjenester. I denne omveltningen vil ledere i både privat og offentlig sektor stå overfor mange beslutningsutfordringer, hvilke tjenester de vil tilby sine brukere eller kunder og hvordan skal de organiserer sin virksomhet. Så selv om store datamengder og ny teknologi gir mange muligheter så blir ledelsesutfordringene store både når det gjelder å forstå hva som foregår og hvordan de skal få både medarbeidere og kunder med på en slik transformasjon.

Master i økonomi og ledelse med hovedprofil digital ledelse og business analytics tar for seg hvordan ledere kan gjøre nytte av de store datamengdene om blant annet kunder, markeder og interne forhold i virksomheten, som moderne teknologi og digitalisering fremskaffer. Ved hjelp av kraftige og stadig mer sofistikerte analyseverktøy kan ledere få støtte til å gjøre kompliserte beslutninger om forretningsdriften som gjør det mulig å forbedre de strategiske posisjonene og de operasjonelle ytelsene.

Viktig lederkompetanse

Tronvoll

Professor Tronvoll

- Dette er den første siviløkonomutdanningen med en slik tilnærming, sier Bård Tronvoll som er professor i markedsføring ved Høgskolen i Innlandet. Han er tydelig på at disse utfordringene krever en tung lederutdanning.

- Teknologiutviklingen og digitaliseringen av samfunnet vil påvirke oss alle. Utfordringen ligger ikke i teknologien, det handler ikke om at ledere skal bli teknologieksperter, men om å få ledere til å være med på, og påvirke, den digitale transformasjonen. Ledere i både privat og offentlig sektor må ha kompetanse til å forstå og gjøre seg nytte av de mulighetene som ligger i de enorme datamengdene som samles inn om samfunnet og markedene virksomhetene deres lever i.

- Det handler enkelt sagt om å få et så godt grunnlag til å treffe beslutninger på som mulig, forklarer professoren.

- Vinnerne i fremtidens arbeidsliv ser digitalisering som en ressurs som kan brukes til å få til positive endringer. Taperne ser digitalisering som et nødvendig onde. Det handler om å ta styringen eller å bli styrt, mener Tronvoll.

Stor interesse fra næringslivet

Behovet for utdanningen understøttes av Christina Lunde, Head of Analytics and Reporting Customer Operations and Support, Telenor Business

- Det er gull verdt å forstå bedriftens strategi og prioriteringer, og samtidig kunne støtte opp om disse gjennom å analysere kundereiser og kundedata. Kombinasjonen av digital ledelse og business analytics hjelper deg til å bli en svært ettertraktet leder og medarbeider, sier hun.

Tronvoll melder om stor interesse for det nye studietilbudet.

- Vi har utviklet denne fordypningen i siviløkonomutdanningen vår i tett samarbeid med aktører i samfunns- og næringsliv. Fra før har siviløkonomutdanningen vår to fordypninger, nemlig i markedsføringsledelse og i økonomistyring, og disse blir nå utfylt av en tredje fordypning i digital ledelse og business analytics, nettopp fordi markedet etterspør denne kompetansen. Derfor tenker vi at masterstudiet både henvender seg til studenter som nylig er ferdige med sin bachelorutdanning i økonomi og administrasjon, men også mot arbeidsgivere og ansatte i analysefirma og bedrifter som har tilgang på større datamengder og vil bruke disse i sin forretningsutvikling.

Kongsvinger

Deler av studiet er lagt til Høgskolesenteret i Kongsvinger. Høgskolen har knyttet sterke bånd til tunge næringsaktører i regionen, med blant andre Statistisk Sentralbyrå og Telenor som samarbeidspartnere og dermed får til tilgang på dybdekompetanse på store datamengder og teknologi. Dette er noe studentene og fagmiljøet vil kunne dra stor nytte av.

Gå til studieomtalen for å se studieplan og søke om studieplass