Nettbasert kompetansepakke for skolesektoren

Fargeblyanter (Colourbox)

Høgskolen i Innlandet skal lage en nettbasert kompetansepakke som skal støtte skoleeiere, skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk.

Støttemateriellet skal også kunne brukes som utgangspunkt for veiledning i ordningen desentralisert kompetanseutvikling.

Prosjektet skal ledes av Senter for livslang læring (SELL) ved HINN i samarbeid med UDIR. I tillegg til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved HINN, har vi med oss på laget bidragsytere fra, Universitet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Oslo og Menighetsfakultetet.

Kompetansepakken skal være skolebasert og vil kunne gjennomføres på et halvt år.

Den skal være klar til bruk i november 2019.

Sist endret: .