Language: NOR | ENG

Mylnå ble årets miljøbedrift 2018

Produksjonsbilde fra Mylnå (foto: Torstein Lund Sperstad)

Foto: Torstein Lund Sperstad

Under Miljøpsykologikonferansen forrige uke gikk prisen for årets miljøbedrift til kornprodusenten Volda Elektriske Mylne, eller Mylnå på dialekt.

Melproduksjon av økologisk dyrket korn

Det var tett konkurranse mellom finalistene, med Bilkollektivet og  Funky Fresh Foods som var med helt til det siste.

Men det var den lokale mølla fra Volda som gikk av med seieren. Mylnå produserer mel basert på økologisk dyrket korn, malt på en gammel steinkvern. Denne kverna gjør det mulig å bruke en større del av kornet, fordi den kan male skallet. De kan dermed produsere mel som skiller seg fra det man får i butikken, i tillegg til at de tilbyr mange tradisjonelle kornsorter.

Grunnleggeren Elias Moe følte seg beæret over å få miljøprisen, og sier det gir inspirasjon til det videre arbeidet.

Komiteen, som besto av forskere og representanter fra miljøorganisasjonene, lot seg imponere av Mylnå og deres evne til å ivareta tradisjoner og samtidig skape nye produkter.

Vi gleder oss til å følge utviklinga på mølla.

Les mer om vinneren på http://www.mylna.no/

Komiteens begrunnelse

Volda Elektriske Mylne AS (Mylnå) viser at dei tek klimaendringane på alvor ved å lage produkt med lokale råvarer dyrka på berekraftige måtar. Dei bruker det beste av nye og gamle teknikkar og sikrar viktig tradisjonskunnskap for framtida.

Dei er også opptekne av historieformidling, og har ei stor breidde i det dei driv med med butikk, kafé og mølleverksemda. Det er gjennomgåande ein heilskapleg miljøtanke bak det Mylnå driv med.

Komiteen vurderer Mylnå som ein viktig inspirasjon til korleis matproduksjonen i Noreg kan vere i framtida. Dei viser også at noko av nøkkelen for å omstille Noreg er å ta heile landet i bruk, og bruke mangfaldet som finst i naturen for å tilpasse oss eit klima i endring.

Mylna demonstrerer innovasjon til dømes ved å kunne veksle mellom kornsortar og andre typar vekstar som sopp og skot som veks i utmarka, avhengig av vær og nedbør.

Komiteen meiner Mylnå er eit godt førebilete for andre bedrifter, og verksemda har stor overføringsverdi. Komiteen meiner Mylnå har gjort seg svært fortent til prisen som Årets Miljøbedrift 2018.

Vi gratulerer!

Sist endret: .