Language: NOR | ENG

Lektor Fjords minneforelesning om Latin-Amerika

Benedicte Bull (foto: Lise Bjerke)

Benedicte Bull foreleser om "Det nye stormaktsspillet om Latin-Amerika" (foto: Lise Bjerke)

Årets foreleser under Lektor Fjords minneforelesning 8. mars er professor Benedicte Bull fra UiO som skal snakke om "Det nye stormaktsspillet om Latin-Amerika".

Om Lektor Fjords minneforelesning

Det var professor Paul Knutsen ved Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer) som tok initiativ til Lektor Fjords minneforelesning i 1995. Han fikk støtte til ideen fra ledelsen ved høgskolen.Første minneforelesning ble holdt i februar 1996. Dette var i samarbeid med Vinterspillene i Lillehammer, som da ble arrangert av Lillehammer Kommune.

Lektor Fjord er hovedperson i Dag Solstads "Roman 1987", som innbrakte forfatteren Nordisk Råds litteraturpris. Mye av handlingen i boka foregår nettopp i Lillehammer. Paul Knutsen tok kontakt med forfatteren Dag Solstad, som stilte seg positiv til tiltaket, og Knutsen inviterte deretter Francis Sejersted til å holde den første minneforelesningen i 1996.

Allmenn interesse og høyt nivå

Det første året var spesielt ved at Dag Solstad først innledet over oppgitt tema "Hvem var lektor Fjord?". Deretter holdt Francis Sejersted den egentlige minneforelesningen. Sejersted og hans tema på den første minneforelesningen illustrerer på en utmerket måte to hovedkrav som stilles:

  • Forelesningen skal behandle et tema av allmenn interesse.
  • Den skal ligge på et nivå som (minst) kan matche lektor Fjord.

Tidligere minneforelesninger

1996: Professor Francis Sejersted: Teknologi og arbeidsløshet.
1997: Forfatteren Ragnar Kvam jr.: Hjalmar Johansen – Den tredje mann.
1998: Viseadministrerende direktør NHO, Gro Brækken: Trenger vi et femte universitet i Norge?
1999: Forfatteren Ove Røsbak: Rolf Jacobsen og nazismen.
2000: Politiker, forfatter, fredsmegler Erik Solheim: De politiske partienes død.
2001: Professor Hege Skjeie: Politikkens medialisering.
2002: Journalist Åsne Seierstad: Krigsreporter i Afghanistan.
2003: Professor Sigurd Allern: Journalistikk som maktutøvelse.
2004: Generalsekretær Lars Gule: Er islam livsfarlig?
2005: Partileder Jens Stoltenberg: Religionskonflikt og universelle verdier.
2006: Stortingsrepresentant Inger S. Enger: Fører Norge en human flyktninge- og asylpolitikk?
2007: Filosof Inga Bostad: "Hva bør skolens formål være?"
2008: Professor Ole O. Moen: "USA - hva nå? Foran det amerikanske presidentvalget".
2009: Forfatteren Ingar Sletten Kolloen: ”Snåsamannen” som kulturelt fenomen.
2010: Forsker Laila Bohkari: Er Vestens strategi i Afghanistan feilslått?
2011: Forsker Hanne Eggen Røislien: Israel og den arabiske våren.
2012: Professor Øystein Sørensen: Totalitarismens tilbakekomst? Totalitære ideer og totalitær mentalitet fra Mussolini til A.B. Breivik.
2013: Professor Kalle Moene: Ulikhetens kjemi – hvorfor gapet mellom fattig og rik utgjør den virkelige krisen i verden.
2014: Forsker Cecilie Hellestveit: Hvordan forstå konflikten i Syria?
2015: Forsker Tor Bukkvoll: Brennpunkt Ukraina.
2016: Professor Terje Tvedt: Norske tenkemåter. Om narsissismens triumf, Norge og flyktningkrisa.
2017: Professor Stein Tønnesson: Hvordan blir verden med Donald Trump?
2018: Professor Benedicte Bull: "Det nye stormaktsspillet om Latin-Amerika"

Sist endret: .