Kåret til “Årets nettpedagog 2018”

Egil Weider Hartberg og Vegard Meland (foto: Fleksibel utdanning Norge)

Egil Weider Hartberg og Vegard Meland fra Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet deler prisen "Årets Nettpedagog 2018" (foto: Fleksibel utdanning Norge)

Egil Weider Hartberg og Vegard Meland fra HINN er kåret til "Årets nettpedagog 2018".

Vinnerne Egil Weider Hartberg og Vegard Meland jobber til daglig ved Senter for livslang læring (SELL) på høgskolen og får prisen for utviklingen av nettkurset « SkoleVFL» innenfor fagområdet "Vurdering for læring".

Kurset gjør at alle lærere på en skole kan lære sammen. Lærerne slipper å reise vekk på kurs, og de slipper å hyre inn vikarer.

Prisen er ny av året og deles ut til pedagoger som bidrar kvalitet i læring. Prisen er på 10 000 kroner og går til utdanningsformål.

Kurset kan tilpasses den enkelte skole

Det nye er ikke at kurset er på nett. Det nye er at Hartberg og Meland har laget selve kurset, med innhold, struktur, arbeidsformer og veiledning for skoleledere, slik at rektorene på den enkelte skole kan sette rammene og den pedagogiske sammenhengen.

På den måten kan alle lærerne øke kompetansen sammen, på egen arbeidsplass, uten å måtte reise bort på kurs, noe som ellers er vanskelig å få til på en skole.

25 000 lærere ved 670 av landets skoler har deltatt

Siden oppstarten av klurset i 2015 har over 25 000 lærere ved 670 av landets skoler deltatt.

Hvordan har det virket til nå? Deltager-undersøkelsen har vært overveiende positiv. Et sitat som fanger opp essensen i denne nye kursformen, er følgende fra en av de spurte deltagerne:

«Jeg ville absolutt anbefale denne måten å få til kompetanseheving i hele kollegiet samtidig. Vi får et felles ståsted og en felles forståelse. Vi snakker samme "språk" når vi jobber med VFL og skoleutvikling. Spesielt vi som sitter i utkantene og ikke har like stor tilgang på ulike typer kursing og utdanning som de som bor mer sentralt, har stor nytte av denne måten å drive kompetanseheving på.»

Skalerbart nettkurs for store grupper

De kaller det en organisasjons-MOOC. MOOC står for Massive Open Online Course, nettkurs som er skalerbart for svært store grupper.  I en organisjons-MOOC lærer deltakerne sammen i stedet for hver for seg.

Nettkurset er 100 prosent nettbasert, og det er brukt ulike virkemidler for å stimulere til studentaktivitet. Utvikling og drift av kurset er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Prisen "Årets nettpedagog" ble overrakt på konferansen FuNKon18 19. november av Fleksibel utdanning Norge

Juryen har vært Fleksibel utdanning Norges kvalitetsutvalg, en ekspertgruppe på kvalitet i nettbasert læring bestående av representanter for, nettskoler, fagskoler, universitet- og høgskoler, samt Nokut.

Sist endret: .