Language: NOR | ENG

Inviterer til debatt om den frie forskningen

Portrett Dag Hessen (foto: UiO)

Professor Dag O. Hessen er opprinnelig fra Lillehammer og blant annet kjent for sin medvirkning i NRKs populærvitenskapelige underholdningsprogram «Big Bang» (foto: UiO)

Forskerforbundet ved HINN inviterer alle ansatte og studenter til debatt torsdag 31. mai på Lillehammer om "Sannhet til salgs" – et forsvar for den frie akademiske forskningen. Innleder er professor Dag O. Hessen fra UiO.

Er den frie forskningen truet?

Dag O. Hessen, som nylig lanserte boka " Sannhet til salgs" (Res Publica), mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte. Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. 

Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet: Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte. 

Boka "Sannhet til salgs" er en beretning fra et universitetsliv der det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige dannelsesidealer. Konsekvensene kan bli store dersom de forvitrer. Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet selv.

Om Dag O. Hessen

Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han er en markant stemme i debatter om evolusjon, klima, økologi og biologiens betydning for forståelsen av mennesket. Hessen har skrevet en rekke bøker for allmennmarkedet og er en prisbelønnet kunnskapsformidler.