Language: NOR | ENG

Hva gjør en controller?

Hva gjør en controller?

Håkon Rønes har tidligere tatt Bachelor i økonomi og administrasjon på Rena. Nå er han ansatt som controller ved HINN. 

Fra student til ansatt

Håkon Rønes studerte Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet studiested Rena. Etter at han var ferdig med bacheloren gikk turen videre til OsloMet hvor han tok en mastergrad i økonomi og administrasjon. Året etter at han hadde påbegynt mastergraden i Oslo startet Høgskolen i Innlandet masterstudium i økonomi og ledelse.

–  Siviløkonomutdanningen på Rena kom etter at jeg hadde startet masterstudiene i Oslo, så jeg ikke fikk muligheten til å velge denne masterutdanningen. Men oppholdet i hovedstaden skulle vise seg å bli kortvarig.

Allerede før han hadde levert masteroppgaven i Oslo fikk han tilbud om jobb hos sin tidligere utdanningsinstitusjon. Høsten 2016 returnerte han til Høgskolen i Innlandet, denne gangen ansatt som controller.  

Lederstøtte innen økonomifeltet

26-åringen fra Elverum synes jobben som controller er variert og spennende.

– Min hovedoppgave som controller ved Høgskolen i Innlandet er å bidra til god styringsinformasjon innenfor økonomi- og prosjektstyring til ledere, styret og eksterne. Med dette følger blant annet utarbeiding av grunnlag for beslutninger, prognosesetting og års- og langtidsbudsjettering.

Hva gjør egentlig en controller? 

Erfaringen min er at mange ikke vet hva en controller faktisk gjør, smiler Håkon.

– Jeg får ofte spørsmål om jeg utfører samme oppgaver som en regnskapsfører. Men en regnskapsfører jobber i hovedsak med å føre og kvalitetssikre regnskapet. Controllerens jobb er i større grad å analysere regnskapsinformasjonen og bruke regnskapet til økonomi- og virksomhetsstyring.

Stort spenn i arbeidsoppgaver

Håkon forteller om varierte og spennende arbeidsdager.

– Som controller får man ta del i viktige beslutninger og man får et godt innblikk i organisasjonens mange ledd. En dag kan bestå av regnskapsavslutning med påfølgende avviksanalyser og oppfølgingsmøte med ledere. Om høsten går mye av arbeidet med til budsjettering og planlegging av virksomheten det kommende året. Som lederstøtte må man være forberedt på å utarbeide analyser og komme med innspill til beslutninger.

 Har sansen for sammenhengen mellom økonomi, strategi og organisasjon

En controller må ha analytiske evner, god økonomiforståelse og gjennomføringsevne. I tillegg må man kunne arbeide selvstendig, nøyaktig og målbevisst. I rollen som rådgiver og støttespiller for ansatte og ledere kreves det at man er initiativrik og proaktiv - og ikke minst at man har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, understreker han.

– Denne jobben passer nok for de med interesse for økonomi- og virksomhetsstyring. For egen del har jeg alltid hatt sansen for sammenhengen mellom økonomi, strategi og organisasjon, noe som er områder en controller ofte har med å gjøre.  

Godt arbeidsmarked

Håkon mener arbeidsmarkedet for økonomer er godt.

– En Bachelor i økonomi og adminstrasjon gir deg en fleksibel basis og gjør deg aktuell for flere ulike typer stillinger. Ettersom studiet er tverrfaglig vil du tilegne deg kunnskap innenfor ulike fagområder, noe som gir deg mulighet til å jobbe med et bredt spekter er av arbeidsoppgaver innenfor ulike sektorer. Likevel vil det alltid være en overgang å gå fra å være student til å jobbe, påpeker han. Men den faglige balasten fra studiet vil gjøre deg i stand til å lære.

Det beste er å kunne bidra

Controlleren trives i jobben ved høgskolen.

– Det beste med jobben er å se at styringsinformasjonen man kommer med settes pris på og brukes i beslutninger til organisasjonens beste, mener Håkon. – I tillegg er Høgskolen i Innlandet en av innlandets største organisasjoner og som Elverums-patriot får jeg muligheten til å bo og jobbe i hjembyen min.