Language: NOR | ENG

Gjesteforeleser om sub-kulturer

Reklame fra McDonald's (foto: Paul Sweetman)

Reklame for McDonald's - tydelig inspirert av Sex Pistols (foto: Paul Sweetman)

Torsdag 20. september kommer Paul Sweetman fra King’s College i London til HINN på Lillehammer for å snakke om sub-kulturer i en åpen forelesning.

Forelesningen finner sted på K-224 kl. 1200 - 1300.

Med motkultur som kapital

I et samarbeid med King's College i London, Stockholms Universitet, og Kunnskapsverket, vil HINN se på dynamikken i møte med motkultur og næring.

Det har vært et betydelig skifte i måten i hvordan sub-kulturer oppfattes, fra anklager om moralsk forfall på 1960- og 70-tallet til plassen sub-kultur fikk under åpningen av OL i London og under Punk London-programmet i 2016.

I akademia har de etter hvert klassiske studiene ved Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) der man teoretiserte subkulturer som imaginære løsninger, og "sub-culture as a self imposed exile" fortsatt en betydelig plass. Det er mindre forsket på subkulturers bredere påvirkning, kulturelt og økonomisk.

Om Paul Sweetman

Paul Sweetman som jobber ved Kings College i London, er en kapasitet på feltet sub-kultur, og han er involvert i prosjektet.

Den 20. september vil han fortelle om sub-kulturer generelt og gi noen foreløpige funn fra prosjektet han gjør sammen med HINN og Kunnskapsverket.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?