Language: NOR | ENG

Gjesteforeleser om islamsk rett og kultur

Dillnia Karbasian (foto: Juristenes Utdanningssenter)

Onsdag 2. mai kommer den kurdiske advokaten Dillnia Karbasian til HINN Lillehammer for å snakke om islams rett og kultur med hovedvekt på kvinners rettsstilling.

Karbasian har mange års erfaring og praksis som advokat i Iran, særlig med familie- og arverett. Hun har også drevet humanitært arbeid blant syke og foreldreløse barn i hjemlandet.

Hun har de senere år bodd i Norge og har arbeidet for Juristenes Utdanningssenter og Kulturkonsulenten i Oslo.

Foredraget vil være av interesse for alle som ønsker en nærmere innføring i islamsk kultur og rettstradisjon, og spesielt nyttig for forståelse av kvinnerettslige og familierettlige spørsmål.

Foredraget finner sted i auditorium G på HINN Lillehammer kl. 1415-1500. Foredraget er på norsk og alle er velkomne!