Forkurs i matematikk 2019

""

Høgskolen i Innlandet tilbyr forkurs i matematikk sommeren 2019 (foto: Colourbox)

Høgskolen i Innlandet arrangerer forkurs i matematikk for deg som har søkt lærer-/lektorutdanning og har behov for å forbedre karakter.

 

Kurset er på Hamar i lokalene i Høgskolen i Innlandet og starter tirsdag 2. juli kl. 08.30.

Undervisningen (plenum og i grupper) vil foregå i tidsrommet kl. 08.30 – 14.30 i uke 27- 30.

Det er erfarne lærere fra videregående skole som holder kurset. Det føres frammøtelister, og aktiv deltagelse på hele kurset er avgjørende for å kunne bestå eksamen.

Kurset har en avsluttende sentralgitt eksamen mandag 29. juli 2019.

Hvem kan ta forkurs i matematikk?

Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning er minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). 

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer) og har:

  • gjennomsnittskarakter mellom 3,00 og 3,99 i matematikk (224 timer) 
  • gjennomsnittskarakter 3,00 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • minst 35 skolepoeng

har du mulighet til å ta forkurs i matematikk for å dekke kravet om minst karakteren 4 i matematikk.

NB! Resultatet av forkurset teller ikke med i poengberegningen av søknaden din, og gir ikke uttelling hvis du søker andre studier.

Du kan lese mer om forkurset og prøven på  nettsiden om forkurs i matematikk for lærerutdanningene.

Hvor kan jeg ta forkurset?

Alle institusjoner som tilbyr lærerutdanninger tilbyr forkurs i matematikk i løpet av sommeren før studiestart 2019. Du kan gjennomføre forkurset ved andre læresteder som tilbyr kurs, og uavhengig av hvor du har søkt opptak til lærerutdanning.

Lånekassen

Det er mulig for deltakerne på forkurset å søke støtte i Lånekassen. Lånekassen har godkjent utdanningen som støtteberettiget for sommeren 2019. Kursene vil være tilgjengelig på nettsøknaden for 2019-2020 fra og med juni under navnet «Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene, 1 md sommer». Ved å velge søknaden «Stipend og lån til høyere og annen utdanning» på Lånekassens nettsider, kan studentene velge riktig lærested og sommerkurs. For å få tilgang til søknaden må kunden logge seg inn på Dine sider på lanekassen.no og velge søknaden for 2019-2020.

Sist endret: .