Language: NOR | ENG

Bachelor i ledelse og digitalisering - en hilsen fra instituttleder

Bachelor i ledelse og digitalisering - en hilsen fra instituttleder

Instituttleder Jens Petter Madsbu forteller om studiet

Jeg heter Jens Petter Madsbu og har doktorgrad i sosiologi. Jeg har utdanning fra både Norge, Universitetet i Oslo, og Sverige, Karlstads universitet. Jeg er som instituttleder ansvarlig for studiet Bachelor i ledelse og digitalisering ved Høgskolen i Innlandet.

En Bachelor i digitalisering og ledelse handler om hvordan den raske digitale utviklingen får konsekvenser for samfunnet. Vi ser på nye måter mennesker samarbeider på i en digital tidsalder, og vi spør om det trengs nye former for ledelse.

Studiet passer for deg som har lyst til å lære mer om hva digitalisering betyr for et framtidig arbeidsliv og for framtidens ledere. Studiet gjør deg attraktiv for leder- og rådgiverstillinger i både private og offentlige virksomheter. Bachelorgraden gir også muligheter for å fortsette på masterstudier og doktorgradsstudier ved Høgskolen i Innlandet, og kanskje kan det lede fram mot en framtidig forskerkarriere?

Rena er et lite studiested, døra mi står alltid åpen, og studentene er velkomne inn. Her på Rena er det alltid kort vei mellom student og lærer. Det er en av de tingene som gjør det morsomt og interessant å være lærer her på høgskolen. Studentene er en ressurs for oss på mange måter, også som faglige samtalepartnere.

Som sosiolog har jeg alltid vært opptatt av spørsmål og problemer som handler om forholdet mellom enkeltmennesket og de større samfunnsmessige forholdene. Vi påvirkes alle av det samfunnet vi lever i, men på den andre siden er vi som individer også med på å skape det samfunnet vi lever i. Denne vekselvirkningen er noe av det mest spennende jeg vet om å undersøke nærmere og å forske på.

Den største utfordringen som foreleser er å klare å holde seg oppdatert på det som skjer rundt oss i samfunnet. Vi må alltid levere ferskvare, og det gjelder særlig innenfor et studie som handler om digitalisering og ledelse. Utviklingen går fort, og det er mye å følge med på. Samtidig er det noe som gjør dette studiet spennende. Det er alltid aktuelt.

Hvis studenter skal lykkes med studiene, så må de ble del av et studiemiljø. Rena har flere ganger fått priser og blitt berømmet for å ha et godt studiemiljø. Det å ta del i både det sosiale og det å ha medstudenter å samarbeide med og spille på, er nøkkelen til et godt studieliv. Og et godt studieliv er den viktigste nøkkelen til gode resultater.

Les mer om Bachelor i ledelse og digitalisering her