1,7 millioner til digitaliseringsskole for næringslivet

Kalkulator og skrivesaker (Colourbox)

"Digitaliseringsskolen for næringslivet" skal utvikles som et modulert nett - og samlingsbasert studietilbud (foto: Colourbox)

Høgskolen i Innlandet er tildelt 1.7 millioner kroner fra Kompetanse Norge til «Digitaliseringsskolen for næringslivet».

Totalt åtte prosjekter i Norge har fått til sammen 10 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse.

Skal utvikles i samarbeid med næringslivet

Midlene til HINN skal brukes til å utvikle et modulert nettbasert og samlingsbasert studietilbud om hvordan virksomheter skal utnytte de muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen med tanke på forretningsutvikling, vekst og bærekraft.

Målgruppen for tilbudet er bedrifter og virksomheter som trenger digitaliseringskompetanse for å styrke sin egen næringsvirksomhet.

Utviklingen av tilbudet vil skje i samarbeid med næringslivet og ha en praktisk og casebasert innretning og skal utvikles og testes i løpet av 2019.

– Dette er et viktig prosjekt for høgskolen, sier dekan Peer Jacob Svenkerud ved Handelshøgskolen Innlandet. Særlig spennende er det at vi skal utvikle tilbudet sammen med næringslivet og adressere utfordringer de har i forhold til digital kompetanse.  Dette blir en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Søknaden har vært et samarbeidsprosjekt mellom HINN ved Handelshøgskolen Innlandet og Senter for livslang læring, og Lillehammer næringsforening.

Del av regjeringens kompetansereform

– Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Vi må tilpasse oss når arbeidsmarkedet endrer seg, og legge til rette for at flere kan jobbe med andre oppgaver eller i ny bransje. Flere må få den faglige oppdateringen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Les pressemeldingen på regjeringen.no

Sist endret: .