Mette Villand Reichelt

Mette Villand Reichelt brenner for at høgskolen skal være en regional og nasjonal utdanningsaktør for arbeidslivet med mål om å utvikle utdanningsløp som gjør at regionen beveger seg fremover.

Leder av Senter for livslang læring (SELL), Mette Villand Reichelt er utnevnt av styret i Fleksibel utdanning Norge (FuN) til leder av FuNs kvalitetsutvalg.

FuN er en nasjonal interesseorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning i form av nettstudier, nettstudier kombinert med samlinger og andre fleksible tilpasninger.

Utvalget har fått en anerkjent posisjon spesielt i sitt grundige arbeid med Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning, og nylig utgivelsen av "Kvalitet i nettundervisning – en veileder".

Når det gjelder kvalitet i utdanning jobber FuN og kvalitetsutvalget tett opp imot NOKUT og Norgesuniversitetet.

Reichelt har sittet som medlem av utvalget i 4 år. Hun tar over som leder etter Toril Eikås Eide, UiB som har vært utvalgets leder i en årrekke.

Om Mette Villand Reichelt

Mette Villand Reichelt har vært leder på Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (tidligere Høgskoolen i Lillehammer) siden høsten 2004.

Hun ble ansatt på SeLL i 1995 som prosjektleder med hovedarbeidsområdet initiering, ledelse og utvikling av opplæringsprosjekter i kommunal sektor. Mette har i arbeidet med reiselivsplanlegging og -utvikling i kommuner.

Sist endret: .