Vellykka studentbedrifter

Studentbedriften Villmarkshyttene - Vinnere av innovasjonscampen på Campus Evenstad i samarbeid med Ungt Entreprenørskap i februar 2017. 

Norjakt SB, Trøndelag trefelling, Hammer skogtjenester og ERVI AS er fire foretak som begynte som studentbedrifter i kurset «Næringsutvikling og økonomi» på Campus Evenstad.

Norjakt SB er opprettet av Andreas Helbæk. Forretningsideen er å tilby guiding og det som trengs av utstyr og logistikk for å gjennomfører storviltjakt. Dette er for å svare på et behov i markedet som er identifisert gjennom en markedsundersøkelse. Behovet for transport av felt vilt, gode hunder og andre tilleggstjenester er det gjennom bacheloroppgaven og arbeidet med etablering av SB påvist en betalingsvilje på.

Vegard Kjøsnes og Henrik Selboe har etablert bedriften Trøndelag trefelling. De tar på seg oppdrag innen trefelling og spesielt vanskelige trær. De tilbyr andre tjenester i tillegg og ønsker på sikt å utvide bedriften.

Sigbjørn Hammer har etablert firmaet Hammer Skogtjenester. Han utfører tjenester innen skogkultur, ungskogpleie, planting, trefelling og trebasert hagearbeid, virkesfjerning og flishogging. Sigbjørn har gjennomført en markedsundersøkelse som tema for bacheloroppgaven på Evenstad og har brukt informasjonen som beslutningsgrunnlag for oppstart og utvikling av bedriften og oppgaveporteføljen.

Svein Åge Jakobsen har etablert ERVI AS hvis hovedprodukt er en applikasjon som skal håndtere og dokumentere sprøytebruk i landbruket. Svein Åge har brukt bacheloroppgaven til systematisk utviklingsarbeid i forhold til utvikling av appen. ERVI AS har fått tilsagn fra Innovasjon Norge om økonomisk støtte på kr 700.000,- til videreutvikling av appen til kommersielt produkt.

Alle disse har gjennomført kurset « Næringsutvikling og økonomi» med foreleser Ståle Nordgård på Evenstad og har brukt kompetansen og kunnskap derfra i arbeidet med å skape sine egen arbeidsplasser.

 

Vi gratulerer og ønsker alle lykke til!

Sist endret: .